International tax

Tjenester

Internasjonal skatterett

Deloitte sine internasjonale skatterådgivere bistår multinasjonale selskaper med å tilpasse deres internasjonale skattestrategier med virksomheten som sådan gjennom et bredt spekter av rådgivningstjenester innenfor skatt og avgift. Våre advokater og økonomer tilbyr løsninger tilpasset konsernets funksjoner, strategier og kommersielle målsetninger. I tillegg til å bistå med skatterådgivning, bistår Deloitte med å sørge for at selskapene tilfredsstiller lokale krav til skatterådgivning.

Compliance and reporting services

For både innenlandske og multinasjonale selskaper utgjør overholdelse av et stadig økende antall skatteregler, en strengere og mer koordinert håndheving fra nasjonale og internasjonale skattemyndigheter sin side og restriksjoner knyttet til ansatte en stadig større utfordring.

Les mer om våre tjenester innen Compliance and reporting services.

International Strategic Tax Review (ISTR)

Når konserner ekspanderer globalt er det av vesentlig betydning at skatte- og finansstrategier til involverte selskaper blir integrerte, fleksible og bærekraftige. Deloittes International Strategic Tax review (ISTR) hjelper selskaper med å forstå driverne bak effektive skattesats, vurdere risiko, samt sammenstille skattefunksjon med utvikling forretningsmodell.

Les mer om International Strategic Tax Review.

International mergers and acquisitions

Alle transaksjoner, enten det er fusjoner, oppkjøp, salg, joint ventures, eller verdipapirinvesteringer, reiser problemstillinger knyttet til potensiell skatterisiko og gir samtidig mulighet til å implementere strategier for forbedring av effektivitet og risiko på skatteområdet. Når transaksjoner involverer selskaper med global virksomhet må det tas stilling til en rekke sammensatte spørsmål.

Les mer om International mergers and acquisitions.

Business model optimization (BMO)

I lys av dagens dynamiske, globale og økonomiske miljø, hvor potensialet for endringer i lovverket er stort, er det ikke lenger gitt at evaluering av et multinasjonalt selskap sin forretningsmodell er en valgfri øvelse. Deloitte tilbyr tjenester av høy kvalitet innenfor Business Model Optimization (BMO) med det siktemål å skreddersy og optimalisere skatte- og forretningsmodeller til multinasjonale selskaper for å minimere skattebelastningen.

Les mer om Business Model Optimization.

International expansion services (IES)

Selskaper som ønsker å øke omsetning og lønnsomhet velger ofte å utvide virksomheten ved å flytte salg og virksomhet til nye geografiske områder. Deloitte kan bistå selskaper med å foreta gode strategiske valg og navigere raskt i nye jurisdiksjoner ved oppstart av virksomhet.

Les mer om International Expansion Services.

Kontakt oss

Rolf Saastad

Rolf Saastad

Leder Deloitte Avokatfirma

Rolf er leder av Tax & Legal i Deloitte, og managing partner for Deloitte Advokatfirma. Han er rådgiver for mange norske og utenlandske selskaper og dets eiere, og spesialisert i norsk og internasjona... Mer

Per Evers

Per Evers

Partner

Per er partner i Deloitte Advokatfirma. Han har tidligere vært skattedirektør i Norske Skogindustrier ASA i over 5 år med ansvar for skatterapportering samt skatteplanlegging. Per har en sterk kompeta... Mer