Løsninger

Trygd, pensjon og forsikring​

Medlemskap i folketrygden er inngangsvilkåret for rett til og opptjening av folketrygdytelser, slik som dagpenger, barnetrygd, sykepenger, foreldrepenger, uførepensjon og alderspensjonsopptjening.​

Du er medlem i folketrygden ved å være bosatt i Norge. Du regnes likevel som trygdemessig bosatt dersom du har som intensjon å oppholde deg i Norge de neste 12 månedene. Er du ikke bosatt i Norge, vil du likevel bli medlem av folketrygden så lenge du er en arbeidstaker som utfører arbeid i Norge.​

Arbeider du utenfor Norge kan det umiddelbart føre til opphør av medlemskapet i folketrygden og tilhørende rettigheter. I visse tilfeller kan du opprettholde medlemskapet i folketrygden ved arbeid i utlandet, og i andre tilfeller opprettholdes medlemskapet automatisk. En såkalt A1 eller Certificate of Coverage (CoC) dokumenterer trygdetilknytning og gir tilsvarende unntak fra trygdeavgifter i andre arbeidsland slik at både du og eventuelt din arbeidsgiver unngår doble trydeavgifter.​

Flytter du til utlandet, opphører som hovedregel medlemskapet i folketrygden. Medlemskapet kan på visse vilkår opprettholdes og beholdes i en periode, men da må det sendes en særskilt søknad om frivillig medlemskap.​

Tjenestepensjonsordninger kan på særskilte vilkår opprettholdes under perioder med arbeid utenfor Norge, og medlemskap i folketrygden er ofte en forutsetning for ulike norske forsikringsordninger. Det anbefales derfor at trygdemedlemsskap og avgiftsplikt avklares ved endring av bosted eller hvis man arbeider i utlandet.​

Avklaringer av rettigheter og forpliktelser vi typisk bistår privatpersoner med er:​

  • ​Søknad om bekreftelse på pliktig medlemskap, A1 og CoC​
  • Søknad om frivillig medlemskap​
  • OTP og tjenestepensjon ved grenseoverskridende arbeid​
  • Forsikringsdekninger​​

Du finner mer om dette temaet på denne siden.

Last ned full oversikt over våre tjenester

* Deloitte bruker opplysninger om din bruk av våre digitale kanaler (hjemmesider, nyhetsbrev, påmeldingsskjema m.m.) og seminardeltakelse for å få innsikt i hvilke av våre tjenester som kan interessere deg.

Du kan når som helst enkelt trekke tilbake samtykket du gav oss ved å melde deg av vårt nyhetsbrev via linkene du finner nederst i tilsendt mail, eller ved å sende oss en melding via vårt kontaktskjema.

Utfyllende informasjon om hvordan Deloitte behandler personopplysninger finnes i vår personvernerklæring.

Kontakt oss

Beate Herneblad

Beate Herneblad

Director | Advokat

Beate representerer ekspertkunnskap i et voksende internasjonalt arbeidsmarked der det er behov for sømløs håndtering av rettigheter og forpliktelser i grenseoverskridende aktivitet, uavhengig av fago... Mer

Oddgeir Wik

Oddgeir Wik

Senior Manager | Senior Skatterådgiver - Rettshjelper

Oddgeir er Senior Tax Manager og spesialisert innen norsk og internasjonal personskatt. Han har lang erfaring som rådgiver for selskap med ansatte som arbeider over landegrensene, samt for privatperso... Mer