SAP S/4HANA før implementering

Artikkel

SAP S/4HANA før implementering

Fem ting du må forstå

Publisert: 17.november 2023

Ved lansering ble S/4HANA framstilt som den største oppdateringen av SAP-plattformen på over tjue år. For bedriftsledere ble den fremstilt som en mulighet til å effektivisere prosesser, automatisere og oppnå innsikt og innovasjon. S/4HANA skulle bli noe mye mer enn bare enda en implementering – det skulle bli et verktøy for digital transformasjon. Som med revolusjoner flest skjedde det ingen endringer over natten, og nyheten fikk en lunken mottakelse i de store selskapene til å begynne med. Men noen få år senere, nå som mange bedrifter har tatt i bruk S/4HANA, ser vi tydeligere fordelene – men også utfordringene og hva vi kan lære av dem som tok steget først. I denne artikkelen ser vi på fem av de viktigste problemstillingene som må vurderes:

 

Begrunn investeringen

S/4HANA er ikke billig og kan være ganske komplisert å implementere, for å si det mildt. Du må virkelig se stort på hvordan det vil bidra til å standardisere og automatisere virksomheten på lang sikt. Det er viktig å fokusere på verdi og hvordan man skal få mest mulig ut av investeringen. Hvorfor skal du for eksempel bare bruke det til rapportering når du også kan benytte det til full transaksjonsbehandling? S/4HANA kan brukes til å endre hele driftsmodellen, enten det er snakk om desentraliserte team, skygge-IT-organisasjoner, arbeidsintensive oppgaver eller felles serviceorganisasjoner. Finn ut hvordan organisasjonen kan bruke de fleste – om ikke alle – prosessene som S/4HANA støtter, og lag en transformasjonsplan basert på dette.

 

Velg riktig arkitektur

S/4HANA må handle om forretningsbehov, ikke teknologien som sådan. Still deg selv de vanskelige spørsmålene. Disse vurderingene er viktige for at du skal velge riktig målarkitektur. Se for eksempel på virksomhetens vekststrategi – snakker vi om organisk vekst eller oppkjøp? For mange virksomheter er det SAP si seg selv som er hovedsaken. Men dersom organisasjonen er aktiv innen fusjoner og oppkjøp, kan det være at en smidig totrinnsarkitektur (også kjent som «Hybrid ERP» i SAP) passer bedre. Her kan et hovedkontor kjøre S/4HANA lokalt, med datterselskapene i skyen, ved bruk av sanntidsintegrering for å dele budsjetter eller rapportere økonomiske resultater. På den måten kan du raskt integrere oppkjøpte virksomheter i en felles plattform i fremtiden.

 

Få orden på dataene

La det være klart: S/4HANA blir aldri bedre enn det dataene dine er. For alle SAP-programmer anbefales det å arkivere unødvendige historiske data, endre tilpassede tabellutvidelser ved kilden og rense masterdata ved kilden. Selv om det kan være dyrt å rense eksisterende data, er det flere fordeler med systemdrevet styring av masterdata. Dersom man ikke gjør dette vil man også risikere å gå glipp av forretningsinnsikt som S/4HANA kan gi, for eksempel ved å utnytte data som ofte er spredt på flere ulike systemer i virksomheten. Dette vil i sin tur gjøre det mulig for bedriftslederne å innføre en felles datastruktur for juridiske enheter, forretningsområder, produkter, kunder osv. og enhetlig rapportering på tvers av geografiske områder og divisjoner. Gevinsten? Ingen flere forsinkelser på informasjon som skal overføres fra geografiske forretningsområder til konsernet, og konsekvente tall i hele virksomheten.

 

Ikke gap over for mye

Å gå for raskt, for langt, eller for tidlig fram er en risikabel strategi. Det er mange bedrifter som allerede strever med kompliserte og fragmenterte systemer (enten ECC, et annet ERP-system eller frittstående spesialløsninger), og hastverk kan gjøre vondt verre. Å trykke for tidlig på knappen betyr at kostnadene kan øke: Når systemkonsulentene først setter i gang, begynner klokka å tikke. Begynn i det små, med konseptvalidering, og vurder en fleksibel plan basert på Fit-to-Standard-prinsipper. Se om du kan implementere endringene én for én. Ikke se på SAP bare som en programvareleverandør. Få SAP til å følge deg på veien når du tar dine første, vaklende skritt. Behandle dem som en samarbeidspartner på veien mot endring. Dette er spesielt viktig ettersom det kan være utfordrende å holde tritt med raske endringer i porteføljen og nyheter fra SAP (regelmessige endringer av produktnavn, produktvarianter, utvikling av viktige meldinger osv.).

 

Sett medarbeiderne i sentrum for transformasjonen

Og endelig, for å lykkes med omleggingen til S/4HANA er det viktig å få alle med på laget. S/4HANA-implementering er ikke en teknologisk transformasjon, men en som blir drevet fremover av medarbeidere og endring, med nye arbeidsmetoder og ny atferd og kultur som gjør at man kan utnytte teknologi- og prosesselementet fullt ut. Vis bedriftene at S/4HANA er en katalysator og en mulighet til å gi seg i kast med endring i vid forstand. Ingen kan argumentere mot behovet for modernisering i endringens tidsalder, der det å ikke gjøre noe nesten er ensbetydende med bedriftsmessig selvmord.

Tjenester: SAP

Var denne siden nyttig?