Risc de Reglementare

Organizațiile trebuie să răspundă cerințelor ariei complexe de reglementare, dar trebuie să fie suficient de flexibile pentru ca programul de reglementare să țină pasul cu un mediu în continuă schimbare - toate cu accent pe industrie.