Business environment outlook | CE CFO Survey | Deloitte Central Europe

Чланак

Пословно окружење

Истраживање ставова финансијских директора 2021.

Највећи ниво забринутости за финансијске директоре представља пословно окружење њихових организација.

Кључни налази

  • Чак 52% испитаних финансијских директора изражава своју забринутост због смањене домаће потражње, што је за 25% више у односу на 2020. годину.
  • 57% испитаника предвиђа да ће ниво неизвесности бити висок.
  • Финансијски директори сматрају интерно финансирање и задуживање код банака главним изворима финансирања својих организација.

Нивои неизвесности

Истраживање је открило значајну промену у односу на прошлу годину у вези са перципираним нивоом неизвесности са којом се испитаници суочавају у пословању. Број учесника анкете који сматрају да постоји висок ниво неизвесности увећао се за 17 процентних поена, са 40% из 2020. године на 57% 2021. године. У 2018. достигао је 31%, а 2019. чак 35%.

Трошкови пословања

У овој години, финансијски директори који су учествовали у истраживању очекују даљи раст трошкова у већини категорија. Чак 82% финансијских директора предвиђа да ће се трошкови резервисања за спорна и сумњива потраживања повећати 2021. године (у поређењу са 44% у 2020. години). С друге стране, 51% испитаника предвиђа да ће трошкови дуга и даље расти, у поређењу са 42% испитаника које је делило исто мишљење прошле године.

Категорије трошкова које укључују радну снагу се сматрају највећим ризиком за повећање трошкова ове године. Ово је био случај и у претходном издању истраживања, међутим, удео оних који очекују пораст трошкова ових категорија је у овој години знатно нижи него што је то био прошле године.

Ризик

Као и претходних година, већина финансијских директора сматра да није право време за преузимање већих ризика – тај став изразило је 79% испитаника (до 5 процентних поена више у односу на прошлу годину). Финансијски директори из еврозоне и земаља Европске уније исказали су уједначену аверзију према ризику.

Финансирање и М&А

Финансијски директори и даље виде интерно финансирање (49%) и задуживање код банака (43%) као одрживе изворе финансирања својих организације. У целом централноевропском региону*, већина испитаника (54%), очекује већи раст обима трансакција спајања и аквизиција током 2021. године у односу на 2020. годину. Сваки четврти испитаник наводи да не очекује било какву промену у обиму трансакција спајања и аквизиција у 2021. години.

* Ставови финансијских директора из Пољске који нису
обухваћени овом анализом.