global powers of retailing 2021

Саопштења за јавност

Просечан приход компанија на листи 250 највећих малопродајних ланаца порастао на 19.4 милијарде америчких долара

Глобална снага малопродаје 2021.

  • Водећих 250 малопродајних ланаца на свету остварило приход од 4,85 билиона америчких долара
  • 10 најбољих малопродајних ланаца и даље усредсређено на глобално пословање

Београд, 23. април 2021. – У пословној 2019. години, 250 највећих малопродајних ланаца остварило је укупно 4,85 билиона долара прихода, што чини укупан раст од 4,4 одсто, наводи се у извештају консултантско-ревизорске компаније Deloitte „Глобална снага малопродаје“.

Глобална снага малопродаје – 250 најуспешнијих

Удео првих 10 малопродајних ланаца у свеукупном приходу најуспешнијих 250 поново се повећао, и то на 32,7%, у односу на 32,2% у претходној години. Раст прихода од малопродаје опао је у пословној 2019. години за првих 10 ланаца за 1,9 процентних поена од прошле године - на 4,4%, исто као и међу најуспешнијих 250 ланаца, на основу укупног просечно пондерисаног износа прихода коригованог за курсне разлике. Међу 10 водећих малопродајних ланаца на свету и даље су најзаступљеније америчке компаније: седиште седам од десет најуспешнијих светских ланаца налази се у САД.

Минимални приход потребан за улазак компаније међу 250 водећих малопродајних ланаца је 4 милијарде долара, у односу на 3,9 милијарди долара претходне године, док је просечан приход компаније 19,4 милијарде долара.

Са највећим бројем компанија (135) на листи најуспешнијих 250, сектор робе широке потрошње (FMCG) остварио је 66% прихода у пословној 2019. години. Трговци на мало у овом сектору имају највећи просечан малопродајни приход (23,7 милијарде долара), али то је сектор са ниском маржом и најнижом нето профитном маржом међу свим секторима (2%).

Највећи број малопродајних ланаца са листе најуспешнијих 250 налази се у Европи, са 87 компанија смештених у овом региону. Северноамерички малопродајни ланци су остварили скоро половину укупног прихода компанија са ове листе у пословној 2019. години и имају највећи просечан приход од малопродаје, 28,6 милијарди америчких долара, што је много више од просечног прихода компанија са листе водећих 250, који износи 19,4 милијарде долара.

О извештају „Глобална снага малопродаје“

У овом извештају је представљено водећих 250 малопродајних ланаца, на основу јавно доступних података за финансијску 2019. годину (фискална година која се завршила 30. јуна 2020.). Анализирали смо њихову успешност у различитим државама и производним секторима. Извештај такође садржи преглед економских изгледа на глобалном нивоу, преглед 50 најбрже растућих, као и преглед малопродајних ланаца који су се по први пут нашли међу водећих 250.

Погледајте инфографик

Да ли Вам је ово било корисно?