Оперативни ризик

Свака компанија се суочава са увек присутним ризицима. Један агилан и добро дефинисан приступ може помоћи у испуњавању најзначајнијих пословних потреба, док уједно врши оптимизацију стратешке флексибилности. Да ли адекватно управљате оперативним ризиком како би унапредили перформансе компаније?