Чланак

Порески подстицај за изузимање квалификованих прихода из основице за опорезивање

Септембар 2020.

За већину обвезника је завршено подношење пореског биланса за 2019. годину, односно за прву годину у којој је било могуће изузети квалификоване приходе из основице за опорезивање. Уколико имате могућност да користите овај подстицај, време је да озбиљно размислите о њему имајући у виду да на овај начин можете смањити текуће обавезе пореза на добит правних лица путем изузимања до 80% прихода од регистроване интелектуалне својине од опорезивања.

На основу стеченог искуства на претходним пројектима ове врсте, наши стручњаци вам могу пружити помоћ приликом:

  • Анализе начелне применљивости подстицаја на обвезника и cost-benefit анализе - уколико нисте сигурни да ли се квалификујете за подстицај, нисте сигурни колико би времена ваши запослени требало да уложе имајући у виду постојеће евиденције и документацију, потенцијални износ пореске уштеде, односно да ли је за вас исплатива припрема документације за примену подстицаја;
  • Креирање и успостављање система праћења и прикупљања података и припреме документације потребне за примену подстицаја - уколико тек почињете да остварујете приходе од лиценцирања интелектуалне својине и нисте сигурни који се трошкови истраживања и развоја сматрају квалификованим трошковима, на који начин да креирате евиденције и пратеће фајле, пре свега евиденцију трошкова истраживања и развоја, прихода од конкретне интелектуалне својине, као и на који начин да припремите опис (спецификацију) пројекта.

Такође, уколико сте се одлучили за примену подстицаја у вези са интелектуалном својином која већ остварује приходе, наши стручњаци могу извршити детаљну анализу испуњености услова за примену подстицаја и припрему документације за коришћење подстицаја за трошкове истраживања и развоја, или контролу адекватности документације коју сте самостално припремили, како бисте потврдили да је износ олакшице на одговарајући начин и у одговарајућем износу укључен у порески биланс.

За сва питања у вези са овом темом, као и за све друге упите из области пореза, књиговодства и правног саветовања, можете контактирати наше колеге из Сектора за порески консалтинг.

Да ли Вам је ово било корисно?