Чланак

Порески подстицај за увећане трошкове истраживања и развоја

Септембар 2020.

Имајући у виду да је за већину обвезника завршено подношење пореског биланса за 2019. годину, односно за прву годину у којој је било могуће користити порески подстицај за увећане трошкове истраживања и развоја, време је да почнемо да размишљамо о могућностима за примену овог подстицаја за текућу годину и о припреми потребне документације и евиденција.

Током сарадње са клијентима који су примењивали подстицај за увећане трошкове истраживања и развоја, уочили смо да су најзначајнија питања која се постављају приликом разматрања примене овог подстицаја:

  • да ли се одређени пројекат начелно квалификује за подстицај?
  • да ли је и колико исплатива припрема документације за потребе коришћења подстицаја за конкретан пројекат (cost-benefit анализа)?
  • на који начин осмислити и успоставити систем праћења и прикупљања података и припреме документације потребне за примену подстицаја?

Када се обвезници одлуче да користе овај подстицај, сугестије наших стручњака су највише од помоћи приликом:

  • анализе и потврде да издаци по основу којих се подстицај користи по својој природи одговарају трошковима који су релевантним подзаконским актом дефинисани као трошкови истраживања и развоја,
  • креирања пореско-аналитичке евиденције трошкова, припреме описа (спецификације) пројекта, система припреме и праћења комплетности фајле за потребе документовања трошкова истраживања и развоја за конкретан пројекат,
  • обрачуна издатака за истраживање и развој, како би на одговарајући начин и у одговарајућем износу били укључени у порески биланс, посебно у ситуацијама када обвезник има могућности да користи подстицај за више пројеката.

За сва питања у вези са овом темом, као и за све друге упите из области пореза, књиговодства и правног саветовања, можете контактирати наше колеге из Сектора за порески консалтинг.

Да ли Вам је ово било корисно?