Новости

Програм: Креативна Европа

Пројекат: Видео игре и развој имерзивног садржаја

У оквиру програма Креативна Европа, у чијем фокусу су култура и аудио-визуелни сектори, објављен је позив за учешће на пројекту Видео игре и развој имерзивног садржаја. И ове године Србија је један од учесника у програмима Креативне Европе.

Бесповратна финансијска средства у укупном износу до 6 милиона евра намењена су развоју радова и прототипова интерактивног наратива са оригиналним садржајем и/или квалитетним gameplay-ом намењеном производњи и глобалној комерционалној експлоатацији путем рачунара, конзола, мобилних уређаја, таблета, паметних телефона и других технологија.

Ова средства намењена су продукцијским кућама за видео игре и другим компанијама које производе имерзиван садржај за развој радова са високим нивоом оригиналности и иновативне и креативне вредности.
 

Циљ пројекта

Циљ пројекта је повећање капацитета за развој видео игара и интерактивних имерзивних искустава, кроз:

• Већи квалитет, приказ, изводљивост и глобални потенцијал за одабране пројекте, и

• Јача позиција на европском и светском тржишту за програмере и компаније које се баве развојем интерактивних имерзивних искустава.

У наставку погледајте табеларни приказ важних датума за пројекат.

  Објављивање позива за учешће на пројекту      
   8. фебруар 2022.                                                            
 Крајњин рок за подношење пријава за учешће на пројекту

 
   12. април 2022;  17:00 

     (бриселско време)

 
   Период оцењивања
 
      април - август 2022.
 
    Информисање подносиоца захтева о                            резултатима
 
     септембар 2022.

   
Потписивање уговора о додели                                       финансијских средстава
 
     новембар 2022.

Услови за учешће на пројекту

Иако могу учествовати скоро све компаније, како јавне, тако и приватне или удружења из Европе, услови за саму игру су знатно конкретнији:

• Видео игре морају имати причу која је наративна и приказана кроз целу видео игру, а не само кроз увод или завршетак игре;

• Видео игре или имерзивна искуства морају бити комерцијалног карактера;

Ауторска права морају бити депонована;

• Почетак фазе производње мора бити заказан за најмање 10 месеци од дана истека рока за подношење пријава;

Трајање пројекта је максимално 36 месеци.

Deloitte подршка за Вас и Ваше тимове може бити у облику:

• помоћи у припреми неопходне документације за пријављивање на конкурс
• подршке у састављању пријаве
• континуираних саветодавних услуга у току трајања пројекта и/или и у фази имплементације пројекта

Контакт

Павле Кутлешић, LL.M.

имејл: pkutlesic@deloittece.com

 

Др Марко Новаковић, LL.M., PMP

имејл: marnovakovic@deloittece.com

Да ли Вам је ово било корисно?