International tax

Услуге

Међународно опорезивање

Стручњаци Deloitte-а за међународно опорезивање нуде широк спектар саветодавних услуга и услуга усклађивања са пореским прописима које помажу мултинационалним компанијама да своје пореске стратегије ускладе са својим пословањем. Стручњаци у нашим секторима за међународно опорезивање пружају свеобухватне пореске услуге како страним компанијама које послују у тим земљама, тако и домаћим компанијама које послују у иностранству.

Услуге везане за усаглашавање са пореским прописима и извештавање

Како за домаћа предузећа, тако и за мултинационалне компаније, поштовање све већег броја пореских правила, строжи и боље координиран рад пореских органа на старању о примени прописа и ограничен број запослених и даље представљају изазове. Са ширењем пословања на нова тржишта, управљање пореским ризицима и испуњавање обавеза извештавања постају вишеструко сложенији. Deloitte нуди ефикасне, економичне услуге у домену поштовања пореских прописа, које укључују и могућности заједничке набавке услуга и коришћења екстерних услуга. Пакет интегрисаних пореских информационих технологија може да помогне компанијама да поштују пореске прописе уз ниже трошкове и висок квалитет рада. Поред тога, неке технологије предузећима нуде могућност бољег увида у већу количину глобалних информација које им могу послужити за доношење стратешких одлука.

Међународни стратешки порески преглед


Са глобалним ширењем пословања, компанијама су потребне интегрисаније, флексибилније и одрживије глобалне стратегије у области пореза и располагања финансијским средствима. Deloitte-ов међународни стратешки порески преглед помаже компанијама да разумеју шта утиче на њихову ефективну пореску стопу (ЕПС), да процене ризике и да боље усагласе пореско управљање са развојем будућег пословног модела. Deloitte пружа помоћ са страним пореским кредитом, репатријацијом добити, прогнозирањем ЕПС, управљањем ризиком, интеграцијом после спајања или преузимања и рационализацијом броја и облика организовања правних лица. Међународни стратешки порески преглед нуди оквир за разматрање, осмишљавање и спровођење глобалних стратегија у области пореза и располагања финансијским средствима. Deloitte-ов аналитички, а не интуитиван приступ, заснован на чињеницама помаже мултинационалним компанијама да објективно и методично осмисле своју пореску стратегију и управљају ризицима док је спроводе.

Међународна спајања и припајања


Све статусне промене – спајања, припајања, joint venture, улагање у капитал, или отуђења – подразумевају сложена питања о потенцијалним пореским ризицима и нуде прилику за спровођење практичних стратегија за унапређење пореске ефикасности и извесности. Када су у послове укључене компаније које послују глобално, питања које би требало узети у обзир се вишеструко умножавају. Компанијама је потребан саветник са темељним искуством у многобројним питањима у више јурисдикција. Deloitte нуди подршку у свим аспектима спајања, припајања или отуђења, укључујући due diligencе, структурирање, израду модела, финансирање, интеграцију након спајања и извештавање. Deloitte асистира компанијама да успешно превазиђу мноштво пореских, рачуноводствених, регулаторних, културолошких и радноправних питања која се јављају у статусним променама а и да након статусних промена, у потпуности остваре очекиване користи.

Оптимизација пословног модела

У светлу данашњег динамичног глобалног економског окружења и могућности за изменама прописа, процена глобалног пословног модела мултинационалне компаније више није могућност, већ неопходност. Тимови Deloitte-а за оптимизацију пословног модела нуде квалитетне услуге трансформације пореског и пословног модела, прилагођене потребама клијента. Посебно смо специјализовани за области глобалног ланца снабдевања и интелектуалне својине, чиме настојимо да ускладимо пословне циљеве са потребом за свођење пореских обавеза на минимум. Циљ нам је да мултинационалним компанијама помогнемо да обједине своје оперативно и пореско планирање тако да буде одрживо и унапредиво, како бисмо лидерима предузећа омогућили да доносе ефективније одлуке узимајући у обзир резултате након опорезивања.

Deloitte пружа услуге оптимизације пословног модела уз примену методе BMO Insight, која се састоји из на искуству заснованих приступа за осмишљавање решења за читав низ пореских проблема и могућности.

Ширење пословања у иностранству


Компаније које настоје да повећају приходе и профитабилност све чешће шире своју продају и пословање на нова географска подручја. Полазећи од стратешких циљева компанија, Deloitte их саветује о читавом низу активности везаних за оснивање предузећа, чиме им помаже да се брзо снађу у новим срединама. Услуге Deloitte-а крећу се од процене локације, анализе тржишних трендова, избора локације, па све до избора облика организовања, инвестиционе конструкције, законских обавеза, стратегија за привлачење талената и одабир кадрова, као и утврђивања и процене индиректних пореза, пореза на добит правних лица и пореза на зараде које треба узети у обзир. Deloitte предузећима нуди координиран приступ са једним контактом и окупља специјализоване стручњаке који се укључују у одговарајућем тренутку. То организацијама пружа сигурност да ће у правом тренутку имати на располагању одговарајуће стручњаке, убрзати динамику и остварити користи од ширења пословања.

Пореске обавезе из пословања

Deloitte нуди темељно познавање пореских система и законских захтева, као и широко искуство из праксе широм света. Практични порески савети, уз наш конзистентни оквир за усклађивање са пореским прописима, пружају сигурност да ће се у свим јурисдикцијама доследно примењивати исти приступ. Клијентима помажемо да поједноставе пореско управљање и надзор, док истовремено доносе стратешке одлуке на основу свих релевантних информација – уз све погодности сарадње са глобалним пружаоцем услуга. Наше услуге обухватају:

Прочитајте више о услугама Deloitte-а у области пореских обавеза из пословања.