Business tax

Услуге

Пореске обавезе из пословања

Deloitte нуди темељно познавање пореских система и законских захтева, као и широко искуство из праксе широм света. Практични порески савети, уз наш конзистентни оквир за усаглашавање са пореским прописима, пружају сигурност да ће се у свим јурисдикцијама доследно примењивати исти приступ. Клијентима помажемо да поједноставе пореско управљање и надзор, док истовремено доносе стратешке одлуке на основу релевантних информација – уз све погодности сарадње са глобалним пружаоцем услуга.

Услуге везане за усаглашавање са пореским прописима и извештавање


Како за домаћа предузећа, тако и за мултинационалне компаније, поштовање све већег броја пореских правила, строжи и боље координиран рад пореских органа на старању о примени прописа и ограничен број запослених и даље представљају изазове. Са ширењем пословања на нова тржишта, управљање пореским ризицима и испуњавање обавеза извештавања постају вишеструко сложенији. Deloitte нуди ефикасне, економичне услуге у домену поштовања пореских прописа, које укључују и могућности заједничке набавке услуга и коришћења екстерних услуга. Пакет интегрисаних пореских информационих технологија може да помогне компанијама да поштују пореске прописе уз ниже трошкове и висок квалитет рада. Поред тога, неке технологије предузећима нуде могућност бољег увида у већу количину глобалних информација које им могу послужити за доношење стратешких одлука.

Рачуноводствено обухватање пореза на добит

Рачуноводствено обухватање пореза на добит и његово исказивање у финансијским извештајима постаје све сложеније. Порески сектори морају да прате најновије прописе и смернице о рачуноводственом обухватању пореза на добит, обелодањивању и документацији, као и да траже начине да поузданије и ефикасније испуне своје потребе у погледу процеса и технологије за израчунавање резервисања за пореске обавезе. Порески стручњаци Deloitte-а разумеју ту сложеност и могу да понуде практична сазнања, стандардизацију и техничко знање како би клијентима помогли да нађу пут из лавиринта.

Порески спорови

Постојећи тренд сугерише да ће мултинационалне организације и даље трошити све више времена и средстава на решавање пореских спорова, како на својим матичним тржиштима, тако и на страним. Порески органи размењују информације о компанијама и све више обраћају пажњу не само на техничку ваљаност одређене пореске позиције, већ и на спровођење прописа. Тимови Deloitte-а за пореске спорове обухватају бивше званичнике пореских органа, специјалисте за алтернативне методе решавања спорова, а у многим земљама и специјалисте за решавање управних спорова у вези са порезима, који могу да помогну мултинационалним компанијама у свим фазама пореског спора.

Закон о испуњавању пореских обавеза власника рачуна у иностраним финансијским институцијама (FATCA)


Практично сви страни финансијски посредници и порески плаци који имају или држе инвестиције у све већем броју држава подлежу обавезама достављања информација и обелодањивања из америчког Закона о испуњавању пореских обавеза власника рачуна у иностраним финансијским институцијама (FATCA). Овакав пропис утиче на пореске секторе, технолошке системе, пословање и пословну стратегију организација. Као водећи пружалац саветодавних услуга у области опорезивања, као и технологије, Deloitte је са својим стручњацима добро позициониран да помогне компанијама да процене и одговоре на импликације везане за поштовање одредби FATCA. Услуге Deloitte-а обухватају анализу постојећих система и отклањање њихових недостатака, пројектовање и увођење система у целом предузећу, као и израду практичних процедура потребних за утврђивање и подношење потребних информација локалним пореским органима.

Међународно опорезивање

Стручњаци Deloitte-а за међународно опорезивање нуде широк спектар саветодавних услуга и услуга усклађивања са пореским прописима које помажу мултинационалним компанијама да своје пореске стратегије ускладе са својим пословањем.

Стручњаци у нашим секторима за међународно опорезивање пружају свеобухватне пореске услуге како страним компанијама које послују у тим земљама, тако и домаћим компанијама које послују у иностранству, укључујући:

Прочитајте више о услугама у области међународног опорезивања.