Financial Services

Våra experter inom finansiell verksamhet erbjuder heltäckande och integrerade lösningar till banker, värdepappersbolag, pensions- och försäkringsbolag samt kapitalförvaltare. Bredden på våra tjänster och vår branschkompetens tillåter oss att förstå och möta våra klienters unika behov.

Insikter

Global Economic Outlook

Global Economic Outlook utkommer kvartalsvis och innehåller en aktuell analys av läget på världsmarknaderna.

Insikter

Asia Pacific Economic Outlook

Asia Pacific Outlook utkommer månadsvis och blickar framåt i de asiatiska ländernas ekonomi.

Tjänster

Digital Enterprise

Vi gör er redo för den digitala transformationen

Insikter

Management information for conduct risk

Begreppet "conduct risk" har under de senaste åren hamnat högt upp på företagens och tillsynsmyndigheternas agenda. I Storbritannien förväntar sig FCA att hanteringen av ”conduct risk” byggs in i företagens ramverk, där det bör stöttas upp av lämplig informationshantering.

Insikter

EU-domstolens dom i Skandia-målet

Onsdag den 17 september 2014 meddelade EU-domstolen dom i det så kallade Skandia-målet. Domstolen tar här ställning till hur transaktioner mellan huvudkontor och filial ska hanteras momsmässigt när en av etableringarna ingår i en momsgrupp. 

Karriär

Karriär på Deloitte

Vill du bygga din karriär inom ett av världens största revisions- och konsultnätverk?

Tjänster

Governance, Risk & Compliance

Effektiv styrning, riskhantering och regelverksefterlevnad

Perspektiv

Faktorer för framgångsrik tillväxt inom den finansiella sektorn

Faktorer för framgångsrik tillväxt inom den finansiella sektorn

Tjänster

Revision

Säker, effektiv och värdeskapande revision

Tjänster

Forensic

Motverkan och utredning av korruption och bedrägerier. Stöd vid bakgrundsundersökningar och tvister 

Tjänster

Technology

Affärsverksamhet med stöd av rätt teknologi

Tjänster

Strategy & Operations

Utveckling som skapar konkurrensfördelar

Insikter

Bitcoin: The New Gold Rush?

Bitcoin kan innebära följder inte bara i teknologibranschen, där den största användningen finns, men också i andra branscher såsom retail och den finansiella sektorn.

Lösningar

Financial Services Tax

Är din verksamhet en del av den finansiella sektorn? Tillhör du kreditmarknaden, utvecklar och säljer finansiella produkter, erbjuder liv-/sakförsäkringar eller förmögenhetsförvaltning?

Tjänster

Informationssäkerhet

Vem tar del av din information?

Insikter

Basel III framework

Under de senaste månaderna har det skett ett antal globala förändringar inom Basel-regelverket.

Perspektiv

Global risk management survey

Deloittes globala undersökning av riskhantering, 8:e upplagan

Trender

Banking disrupted

Rapporten undersöker vilka utmaningar teknologins utveckling har inneburit för retail banking samt belyser några radikala förändringar som kan hjälpa bankerna att fortsätta vara konkurrenskraftiga i den digitala tidsåldern.

Insikter

Thriving in the age of data

Maximera värdet av er datainformation

Insikter

Big Data

Dags att tillämpa ”Lean” inom finansiell verksamhet

Kontakt

Elisabeth Werneman

Partner | Ansvarig Financial Services

Kontakt

Victor Kotnik

Managing Partner | Consulting

Kontakt

Jonas Vedung

Partner | Financial Services Consulting

Kontakt

Patrick Honeth

Partner | Bank- och värdepapper

Kontakt

Lars Franck

Partner | Internationell företagsbeskattning

Kontakt

Ylva Hestréus

Partner | Moms

Kontakt

Michael Bernhardtz

Partner | Riskhantering och Internrevision

Kontakt

Henrik Nilsson

Partner | Försäkring

Insikter

Quicklockblogg

Läs senaste blogginläggen från globala Financial Services Industry.

Kontakta oss

Kontakta oss via vårt webbformulär

Skicka offertförfrågan

Skicka via vårt webbformulär

Bli en del av vårt team

Ansök nu