Financial Services | Deloitte Sverige | Tjänster, rapporter och branschinsikter

Financial Services

Våra experter inom finansiell verksamhet erbjuder heltäckande och integrerade lösningar till banker, värdepappersbolag, pensions- och försäkringsbolag samt kapitalförvaltare. Bredden på våra tjänster och vår branschkompetens tillåter oss att förstå och möta våra klienters unika behov.

Insikter

Nya regler för hantering av kriser i banker, kreditinstitut och värdepappersbolag

Nya regler för hantering av kriser i banker, kreditinstitut och värdepappersbolag

Pressmeddelanden

Deloitte stärker sin kompetens inom finansiella sektorn

Steve Payne blir ny partner inom Deloitte AB från och med 23 november 2015. Han får en viktig roll i den nationella branschgruppen Financial Services liksom i Deloittes nordiska samarbete kring den finansiella sektorn. 

Insikter

Global Economic Outlook

Global Economic Outlook utkommer kvartalsvis och innehåller en aktuell analys av läget på världsmarknaderna.

Insikter

HFD tolkar tillämpningen av EU-domstolens dom i Skandia-målet

Den 28 maj meddelade HFD dom i ett uppmärksammat mål om transaktioner mellan ett norskt huvudkontor och dess svenska filial som ingår en svensk momsgrupp. HFD ansåg att huvudkontorets tillhandahållanden till filialen skulle beskattas och att momsgruppen var skattskyldig.

Perspektiv

2015 Insurance M&A Outlook

Denna rapport behandlar företagstransaktioner inom försäkringsbranschen och de viktigaste utmaningarna som företag möter 2015.

Insikter

Asia Pacific Economic Outlook

Asia Pacific Outlook utkommer månadsvis och blickar framåt i de asiatiska ländernas ekonomi.

Insikter

Performance Magazine 

Varje nummer av Performance, innehåller artiklar från företag som är villiga att dela med sig av sina insikter och tankar om utvecklingen inom finansbranschen, och fokuserar på den region som är särskilt intressant just nu.

Tjänster

Governance, Risk & Compliance

Effektiv styrning, riskhantering och regelverksefterlevnad

Perspektiv

Faktorer för framgångsrik tillväxt inom den finansiella sektorn

Faktorer för framgångsrik tillväxt inom den finansiella sektorn

Tjänster

Revision

Säker, effektiv och värdeskapande revision

Tjänster

Forensic

Motverkan och utredning av korruption och bedrägerier. Stöd vid bakgrundsundersökningar och tvister 

Tjänster

Technology

Affärsverksamhet med stöd av rätt teknologi

Tjänster

Strategy & Operations

Utveckling som skapar konkurrensfördelar

Insikter

Bitcoin: The New Gold Rush?

Bitcoin kan innebära följder inte bara i teknologibranschen, där den största användningen finns, men också i andra branscher såsom retail och den finansiella sektorn.

Lösningar

Financial Services Tax

Är din verksamhet en del av den finansiella sektorn? Tillhör du kreditmarknaden, utvecklar och säljer finansiella produkter, erbjuder liv-/sakförsäkringar eller förmögenhetsförvaltning?

Tjänster

Informationssäkerhet

Vem tar del av din information?

Insikter

Global risk management survey, ninth edition 

I en tid av föränderliga förväntningar måste finansinstituten inte bara följa regler utan också vara flexibla att snabbt agera vid ändringar av kommande lagstiftningar. Deloittes globala undersökning om riskhantering, 9:e upplagan.

Trender

Banking disrupted

Rapporten undersöker vilka utmaningar teknologins utveckling har inneburit för retail banking samt belyser några radikala förändringar som kan hjälpa bankerna att fortsätta vara konkurrenskraftiga i den digitala tidsåldern.

Insikter

Global Cyber Executive Briefing

Att hantera cyberattacker är mer än bara ett strategiskt måste. Det finns säkert på din strategiska agenda, men vad betyder det egentligen? Och vad kan din verksamhet göra för att stärka sitt försvar och skydda sig mot cyberattacker?

Tjänster

Motverkan av penningtvätt och finansiering av terrorism

Effektiva program som uppfyller interna och externa krav

Tjänster

Insurance Solutions

Deloitte är Advanced Solution Partner med hög expertis och kunskap om hur lösningen kan hjälpa ett försäkringsbolag att utnyttja IT för att möjliggöra affärsnytta

Insikter

Management information for conduct risk

Begreppet "conduct risk" har under de senaste åren hamnat högt upp på företagens och tillsynsmyndigheternas agenda. I Storbritannien förväntar sig FCA att hanteringen av ”conduct risk” byggs in i företagens ramverk, där det bör stöttas upp av lämplig informationshantering.

Insikter

The changing role of compliance

Utmaningar har utan tvekan ökat för CCO, med ökade krav från både lagstiftare och från interna intressenter, ser vi en rad innovativa metoder som kan stödja CCOs och compliancefunktioner i att navigera genom utmaningarna framgångsrikt.

Kontakt

Elisabeth Werneman

Ansvarig Financial Services

Partner | Revision

Kontakt

Victor Kotnik

Managing Partner | Consulting

Kontakt

Jonas Vedung

Partner | Financial Services Consulting

Kontakt

Patrick Honeth

Partner | Bank- och värdepapper

Kontakt

Lars Franck

Partner | Internationell företagsbeskattning

Kontakt

Ylva Hestréus

Partner | Moms

Kontakt

Michael Bernhardtz

Partner | Riskhantering och Internrevision

Kontakt

Henrik Nilsson

Partner | Försäkring

Insikter

Quicklockblogg

Läs senaste blogginläggen från globala Financial Services Industry.

Kontakta oss

Kontakta oss via vårt webbformulär

Skicka offertförfrågan

Skicka via vårt webbformulär

Bli en del av vårt team

Ansök nu

Insikter

Financial Services blog från EMEA Centre for Regulatory Strategy

Läs löpande Financial Services blog från EMEA Centre for Regulatory Strategy.

Karriär

Karriär på Deloitte

Vill du bygga din karriär inom ett av världens största revisions- och konsultnätverk?

Insikter

Europe's fund expenses at a crossroads

Vi belyser tre trender som kommer att få direkt påverkan på den framtida framgången för vår investeringsfondsmodell.

Tjänster

Digital Enterprise

Vi gör er redo för den digitala transformationen