Pressmeddelanden

FN:s globala hållbarhetsmål: Viktig inspiration för kommunerna men många saknar konkret plan

Publicerad: 2018-07-08

Endast en av tre kommuner har en plan för hur FN:s globala hållbarhetsmål ska omsättas till handling. Arbetet skiljer sig på olika håll i landet men gemensamt är brist på resurser att starta nya, större projekt kopplade till målen. Det framgick på seminariet ”FN:s hållbarhetsmål - hur står sig kommunerna?”, som arrangerades av Deloitte och Affärsvärlden i Almedalen.

- FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030 är ett samlat ramverk för att utrota fattigdom och säkerställa ekonomiskt välstånd. Men det är en global agenda som kräver lokal handling. Det kommer att behövas arbete från båda håll för att få detta att hända, säger Cecilia Wolkert, senior manager på Deloitte och specialist inom offentlig sektor.

I stort sett alla svenska kommuner tycker att arbetet med FN:s 17 olika globala hållbarhetsmål är viktigt, men endast en av tre har en separat plan för hur de ska omsättas i handling. Det visar en studie som Deloitte har gjort baserad på intervjuer med 180 kommundirektörer och hållbarhetschefer i Sverige och Norden.

Från seminariet framgick att kommunerna saknar resurser att starta nya, större projekt och istället vill använda de globala målen som stöd och inspiration. Vissa kommuner avvaktar också tydligare riktlinjer från regeringen. I panelen medverkade förutom Cecilia Wolkert även Lena Wetterskog Sjöstedt, chef Kansliet för hållbar utveckling, Malmö stad, Peter Kärnström, kommunstyrelsens ordförande i Sandviken, Kerstin Blom Bokliden, samordnare för Agenda 2030 delegationen samt Ingrid Petersson, ordförande Agenda 2030-delegationen. Moderator var Erik Wahlin, chefredaktör på Affärsvärlden.

- Kommunerna måste utgå från sina egna utmaningar. Man ser att hållbarhetsmålen kan användas som förändringsverktyg. Tillsammans med FN-förbundet ska vi börja kommunicera det som händer runt om i landet för att ge stöd och inspiration, säger Kerstin Blom Bokliden.

- Hållbarhetsmål är grundläggande för allt annat. Kommunerna är lämpliga mötesplatser för många aktörer, där man kan kroka arm med varandra. Utmaningen är hur man kan integrera de globala målen i sina nuvarande program. Att blanda medarbetarna med olika kompetenser från olika avdelningar i projekten är ett bra sätt som fungerar för oss, säger Lena Wetterskog Sjöstedt.

Seminarier och frukostträffar

Måndag 2 juli
13.00 - 14.00 Hur säkrar vi Sveriges välfärd och långsiktiga konkurrenskraft?
15.00 - 15.50 Hur skapar vi en effektiv sjukvård?

Tisdag 3 juli
08.30 - 09.00 Frukost med redaktörerna
11.00 - 11.50 Vart är bankmarknaden på väg?
14.00 - 14.50 Kan robotar skapa ett bättre samhälle - för alla? 
15.00 - 15.50 Sveriges börsmarknad – guldrush för omogna småbolag?

Onsdag 4 juli
08.30 - 09.00 Frukost med redaktörerna
11.00 - 11.50 Framtidens pengar – kryptovalutor eller fortsatt fiatdominans?
14.00 - 14.50 Ekonomisk tillväxt – konsumtionshelvete eller bättre samhälle?
16.00 - 16.50 FN:s hållbarhetsmål – hur står sig kommunerna?

Läs mer om vårt program i Almedalen 

Hade du nytta av den här informationen?