Nyheter

Internationella riskkapitalet visar ökat förtroende för investeringar

Förtroendet för den globala ekonomin har förbättrats sedan förra året. USA, Israel, Kanada och Tyskland är nu de populäraste länderna att investera i. Dock har intresset för Brasilien, Kina och Indien minskat från tidigare år.

Det internationella investeringsklimatet inom teknologi, media och telekommunikation (”TMT”) fortsätter att förbättras i många regioner under 2014 drivet av bra förutsättningar för kapitalanskaffning, många nya innovativa företag och en högre aktivitet för börsnoteringar. Investeringar inom mindre kapitalintensiva sektorer såsom molntjänster och mobil teknologi är mest attraktiva bland venture capital och private equity företag. Även investeringar i affärssystem och i IT för sjukvårdssektorn är mycket attraktiva. Det visar årets Global Venture Capital Confidence Survey som genomfördes av revisions- och konsultföretaget Deloitte i samverkan med Svenska Riskkapitalföreningen och andra riskkapitalföreningar runt om i världen.

Förtroendet för den globala ekonomin har förbättrats sedan förra året. USA, Israel, Kanada och Tyskland är nu de populäraste länderna att investera i. Dock har intresset för Brasilien, Kina och Indien minskat från tidigare år.

– Svenska investerare som deltog i undersökningen visar på ett starkt förtroende för den egna ekonomin och för kapitalmarknaden men indikerar även att regering och myndigheter kan göra mer för att främja investeringar, säger Tom Pernodd, partner på Deloitte.

Deloitte presenterade Global Venture Capital för första gången 2004. I år bygger rapporten på kontakter med över 300 investerare i Amerika, Europa, Asien och Afrika under maj - juni 2014.

Ladda ner rapporten och läs mer om Global Venture Capital Confidence Survey >

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta Tom Pernodd, partner på Deloitte på tpernodd@deloitte.se.

Deloitte erbjuder tjänster inom revision, business consulting, riskhantering, skatt, företagstransaktioner, ekonomilösningar och redovisningstjänster till offentliga och privata klienter inom ett flertal branscher. Med ett globalt nätverk av medlemsfirmor i mer än 150 länder, kan Deloitte erbjuda spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter till framgång oavsett var i världen de bedriver sin verksamhet. Samtliga 200 000 medarbetare i nätverket arbetar för att nå den gemensamma visionen – To be the standard of excellence.

Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA) är branschföreningen för aktörer på den svenska riskkapitalmarknaden. Riskkapital är en aktiv ägarform och fungerar som en katalysator för tillväxt i svensk ekonomi.
 

Hade du nytta av den här informationen?