Pressmeddelanden

​Millennials byter gärna jobb – värderingar viktigare än pengar

Deloitte Millennial Survey 2016

Publicerad: 2016-01-19

Dagens unga vuxna är mer benägna att byta arbetsgivare än tidigare generationer. I en global undersökning av revisions- och konsultbolaget Deloitte uppger två tredjedelar av de tillfrågade att de vill lämna sin nuvarande arbetsplats inom fem år.

– För en generation sedan ville de flesta ha en långsiktig relation till sin arbetsgivare och skulle aldrig ha tackat nej till arbetsuppgifter eller projekt. Men millennials är mycket mer självständiga och benägna att prioritera sina personliga värderingar före företagsmål och ekonomisk framgång. För att inte riskera att tappa stora delar av sin arbetsstyrka bör företagsledaren engagera sig i att förstå vad millennials värdesätter hos en arbetsgivare, säger Anna Pontén, HR and Talent Partner på Deloitte.

Deloittes Millennial Survey 2016 baseras på svar från närmare 7 700 millennials (födda efter 1982) i 29 länder. 44 procent uppger att de skulle lämna sin arbetsgivare inom de närmaste två åren om möjligheten uppstod. Siffran växer till 66 procent när tidsspannet förlängs till år 2020.

Brist på utvecklingsmöjligheter och en känsla att vara förbisedd bidrar till att många vill byta jobb. Men också svårigheter att hitta balans mellan jobb och fritid, önskan om större flexibilitet och företagsvärderingar som strider mot individens egna är vanliga anledningar.

– Millennials tenderar att drivas av sina värderingar genom hela karriären, vilket också påverkar vilka beslut de fattar som mer seniora. Det kan ha stor betydelse för hur framtidens affärsliv kommer att se ut, säger Anna Pontén.

Om Deloittes Millennial Survey 2016

Rapporten baseras på en undersökning gjord av Deloitte som tillfrågat närmare 7 7000 millennials i 29 länder under september och oktober 2015. Alla respondenter är födda efter 1982 och har en universitetsexamen, heltidsanställning samt arbetar på ett större privat företag (över 100 anställda).

Mer information om Deloitte Millennial Survey 2016 och sammanfattande material >

Ladda ner rapporten
Hade du nytta av den här informationen?