Pressmeddelanden

Växande oro för spridning av personliga data på nätet  

Global Mobile Consumer Survey 2018

Publicerad: 2018-10-23

Nordiska konsumenter blir alltmer medvetna och oroliga hur näthandelsföretag använder deras personliga data. Två av tre konsumenter tror att företagen på internet delar kunduppgifterna med en tredje part och man är mycket eller ganska oroliga över hur personuppgifter används, enligt den årliga rapporten Global Mobile Consumer Survey, The Nordic Cut från Deloitte.

Trots oron över hur data kan användas accepterar mer än hälften av nordiska konsumenter alltid eller nästan alltid företagens villkor för registrering och köp utan att ens läsa dem. Norska konsumenter tycks bry sig minst, i Finland och Sverige är man lite mer noggranna och konsumenterna i Danmark är de mest försiktiga.

Global Mobile Consumer Survey visar att konsumenter inte känner till vilken typ av exponering de faktiskt har på internet. Flera företag informerar inte varför man behöver konsumenternas uppgifter och den informationen som finns är ofta svår att förstå.

– Skälen kan vara många, men i många fall är konsumenterna inte är deras egentliga kunder utan andra företag som köper riktade annonser eller andra tjänster. Makten över kunddata ger företagen möjlighet att få konsumenternas förtroende, säger Jonas Malmlund.

När det gäller att skydda sina fysiska datorer eller smartphones är konsumenterna mer medvetna. I Norden har över hälften av alla smartphones en fingeravtrycks-igenkänning och användningen av fingeravtryck ökar. Mer än tre fjärdedelar av smartphone-ägare använder en PIN-kod eller ett lösenord och 45 procent använder sina fingeravtryck. Framöver kommer emellertid fingeravtryck troligen att ersättas med ansikts-igenkänning, enligt rapporten.

Här hittar du all statistik för rapporten, nedbruten per land. För mer information, vänligen kontakta Jonas Malmlund på jmalmlund@deloitte.se och 075 246 33 03.

 

Rapporten

Läs statistiken från rapporten nedbruten per land. 

Läs rapporten
Hade du nytta av den här informationen?