Pressmeddelanden

Millennials som nya ledare vill fortsätta göra skillnad

Deloitte Millennial Survey 2017

Publicerad: 2017-02-03

När många företag möter hård konkurrens om nya medarbetare gäller det att leva upp till sin roll i samhället och inte motarbeta de yngre när de väl börjar få inflytande i organisationen. Det visar Deloittes årliga rapport Millennial Survey där 7 700 yrkesarbetande Millennials med akademisk bakgrund från 29 länder har tillfrågats.

Begreppen Millennials eller Generation Y brukar användas för att beskriva personer som är födda under mitten av 1980-talet. De har haft tillgång till mobiltelefoni, persondatorer, internet och varit aktiva i sociala medier under hela uppväxten.

– Vi märker nu förändringar i företagen när dessa grupper tar plats i olika ledningsgrupper. Snart utgör de den största gruppen på arbetsmarknaderna. I USA är man redan där, säger Victor Kotnik, partner på Deloitte.

Millennials visar fortfarande mindre lojalitet mot sin arbetsgivare än äldre generationer, men i lägre utsträckning än för ett år sedan. Som en följd av stora politiska och sociala händelser, uppger respondenterna nu att de är mindre benägna att lämna tryggheten i sina jobb.

De nordiska respondenterna, till skillnad mot det globala genomsnittet, är inte särskilt oroliga för att automatisering ska ta deras jobb. De ser snarare möjligheter kopplade till värdeskapande aktiviteter, kreativ utveckling eller nya kunskaper.

De är också mer intresserade av samhällsfrågor och etiska överväganden. Millennials ser generellt att företagen beter sig ansvarsfullt men ändå inte utnyttjar potentialen i sin position.

– Både företag, länder och organisationer som FN och EU bör göra mer åt de stora samhällsproblemen enligt respondenterna. De företag som har ett engagemang i omvärldsfrågor, kan koppla detta till kärnverksamheten och som lyckas kommunicera detta med medarbetare och omvärld blir vinnare med mer lojala medarbetare, säger Victor Kotnik.

Deloitte Millennial Survey 2017
Hade du nytta av den här informationen?