Pressmeddelanden

Millennials som nya ledare vill fortsätta göra skillnad

Deloitte Millennial Survey 2017

När många företag möter hård konkurrens om nya medarbetare gäller det att leva upp till sin roll i samhället. Det visar Deloittes årliga rapport Millennial Survey där 7 700 yrkesarbetande Millennials med akademisk bakgrund från 29 länder har tillfrågats.