Pressmeddelanden

​Nordisk fintech drar till sig mest riskkapital

FinTech in the Nordics

Framgångar för nordiska företag som erbjuder tekniska och internetbaserade lösningar för finansiella marknader lockar till sig fler investeringar än någon annan marknad för nystartade företag. Sverige ligger i täten men övriga nordiska länder utvecklas nu snabbt.

Publicerad: 2017-01-24

Nordisk fintech tycks nu på allvar börja konkurrera med storheter som Storbritannien och Singapore, enligt rapporten FinTech in the Nordics, från Deloitte och Nordic Web. För två år sedan kopplades drygt 30 procent av Nordens riskkapital till fintech-företag, nu är andelen 80 procent.

Speciellt är också att investerarna inom fintech går in mycket tidigt i företagens utveckling, till skillnad från andra branscher där riskkapitalet gärna söker en viss mognad hos företagen.

– Vi märker en ökad tillit bland investerarna att fintech verkligen kan leverera på ett trovärdigt och uthålligt sätt. Brexit och annan internationell finansiell oro ökar också intresset för de nordiska marknaderna som helhet, säger Victor Kotnik, partner på revisions- och konsultföretaget Deloitte.

Fintech in the Nordics
Hade du nytta av den här informationen?