Nyheter

Starkt globalt investeringsklimat men nödvändiga reformer saknas

Silicon Valley/San Francisco, New York och andra amerikanska storstäder fortsätter att locka till sig växande investeringar inom teknologi för tredje året i rad. Israel och Kanada visar på ett förbättrat investeringsklimat medan Brasilien tappar rejält.

Publicerat 2015-09-17

Silicon Valley/San Francisco, New York och andra amerikanska storstäder fortsätter att locka till sig växande investeringar inom teknologi för tredje året i rad. Samtidigt eftersträvar investerare initiativ för att underlätta mötet mellan företag och riskkapital i USA för att förbättra investeringsklimatet och förtroendet för riskkapitalbranschen.

Det framgår av den årliga rapporten Global Venture Capital Confidence Survey 2015, från revisions- och konsultföretaget Deloitte i samarbete med National Venture Capital Association (NVCA) och Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA).

Undersökningen genomfördes i maj och juni 2015 med svar från drygt 200 ledande venture capital och riskkapitalföretag i USA, Europa, Asien och Afrika.

Hälften av respondenterna utanför USA önskade att deras respektive regeringar genomförde olika former av incitament och skattelättnader för riskkapitalinvesteringar. Endast 21 procent av riskkapitalisterna i USA framförde samma åsikter. Däremot önskade en stark majoritet i USA en bättre strukturerad invandringspolitik.

Israel och Kanada visar på ett förbättrat investeringsklimat medan Brasilien tappar rejält.

Riskkapitalfonderna tycks överlag ha fortsatt god tillgång till kapital för investeringar. Enligt rapporten är intresset fortsatt mycket stort bland investerarna att hitta företag med produkter och tjänster inom molntjänster, mobil teknologi och olika former av internetbaserade tjänster.  

Ladda ner rapporten och läs mer om Global Venture Capital Confidence Survey >

 

Hade du nytta av den här informationen?