Artikel

Deloitte Moments

Webbsända uppdateringar från Deloitte i Malmö

I formatet Deloitte Moments delar vårt Malmökontor med sig av globala och lokala nyheter och trender genom korta webbsändningar varje månad. I en ständigt föränderlig omvärld – och en pandemi som ytterligare accelererat stora skiften i samhälle och näringsliv – har vi identifierat en rad teman inom vilka Deloittes specialister kommer att ge dig värdefull information, analys och råd.

#5 – Att skapa en effektivare ekonomifunktion med hjälp av robotisering och VBA

Många ekonomifunktioner strävar efter att bli mer effektiva för att frigöra tid till mer värdeskapande arbete. Men hur når man dit? Detta avsnitt handlar om hur digitala assistenter (robotar) kan hjälpa till att dels frigöra tid men även öka kvalitén och hastigheten i utförda arbetsuppgifter.

Medverkande
Johan Rudsvik, Senior Manager
Victor Bergman, Manager

#4 – Prissättning av koncerninterna tjänster

Vad ska man tänka på vid prissättning av koncerninterna tjänster? I detta avsnitt berör vi bland annat reglerna om internprissättning, delar med oss av tips samt redogör för vilken typ av dokumentation man behöver ha på plats.

Medverkande
Sally Strid, skattespecialist

#3 – Remote work – skattemässiga aspekter av distansarbete

Vilka konsekvenser får distansarbete ur ett skatte- och socialförsäkringsperspektiv? Vi tar upp olika aspekter som är viktiga att tänka på både för arbetsgivare och dess personal. Vi behandlar frågor som rör svensk personal med hemmakontor i Sverige, men även gränsöverskridande situationer.

Medverkande

Ingrid Jendholm och Charlotta Hansen, skattespecialister inom internationella personalförflyttningar

#2 – Future of work – arbete i en förändrad värld

Pandemin har kastat arbetslivet flera år in i framtiden. Vad innebär det ur perspektiven arbete i stort, arbetsplatsen och arbetsstyrkan? Vilka trender ser vi hos företagen och vad säger de oss om hur arbete kommer att se ut efter pandemin? Hur ska vi lyckas stanna i framtiden på ett hållbart sätt?

Medverkande
Josefine Liljeqvist, ansvarig för Deloittes Human Capital-tjänster
Teresa Versterlund, skattespecialist inom internationella personalförflyttningar
Jakob Sörås, konsult inom Human Capital.

#1 – Nya regler för hantering av utländska leverantörer och utländsk personal

Den 1 januari trädde ny skattelagstiftning i kraft som tar sikte på utländsk personal och utländska företag som verkar i Sverige. Reglerna innebär en utökad skattskyldighet för individen och ökade rapporterings- och registreringsförpliktelser för utländska bolag. Vad är egentligen en ekonomisk arbetsgivare? Behöver utländska arbetsgivare registrera sig i Sverige? Och vad händer om ett svenskt bolag anlitar en utländsk leverantör? Det är frågor vi tar upp i detta avsnitt.

Medverkande 
Christian Schwartz, Manager Global Employer Services
Mato Saric, Director Business Tax

Introduktion: Välkommen till Deloitte Moments

I den här korta introduktionen presenterar vi tanken bakom Deloitte Moments och ger en försmak av vad du kommer att få ta del av i serien. Missa inte att du kan prenumerera på avsnitten genom att registrera dig här

Medverkande
Maria Ekelund, kontorschef Deloitte i Malmö
Sally Strid, skattespecialist och projektansvarig Deloitte Moments

Hade du nytta av den här informationen?