Artikel

Hur fungerar det?

Reglerna för Sweden’s Best Managed Companies

Vad utmärker ett Best Managed Company?

De sökande utvärderas utifrån följande kriterier:

1.      Strategi

2.      Kapacitet och innovation

3.      Företagskultur och engagemang

4.      Styrning och ekonomi

Deloitte har sett att det är framgångar inom dessa fyra nyckelområden som särskiljer Best Managed Companies från andra företag och leder till fortsatt starka resultat.

Strategi

De flesta Best Managed Companies har en formell metodik för sin strategiutveckling, ser till att strategin återspeglar alla intressenter, har rätt förmågor och mätmetoder på plats för att genomföra sin strategi och kommunicerar tydligt och konsekvent strategin till alla nivåer i organisationen.

Kapacitet och innovation

Best Managed Companies utvecklar värdefulla förmågor och resurser, är i hög grad genomförandeorienterade, fokuserar på produktivitet och innovation och väljer omsorgsfullt ut rätt medarbetare för att genomföra sin affärsmodell och strategi

Företagskultur och engagemang

Best Managed Companies bygger upp en stark företagskultur och tillgångar för framtiden, utvecklar aktivt sin ledningsgrupp, tillämpar ett holistiskt ersättningssystem, skapar en inkluderande kultur och tar upp kontinuitetsfrågor inom företaget.

Styrning och ekonomi

Best Managed Companies inrättar starka ledningsstrukturer, använder nyckeltal för att dra fördel av sina framsteg, bibehåller en stark balansräkning och iakttar den finansiella disciplin som krävs för att driva vinstökning, förbättra rörelsemarginal och öka tillgångarnas omsättningshastighet.

Hade du nytta av den här informationen?