Artikel

Vem kan vara med?

Kriterier för att ingå i Sweden's Best Managed Companies

Företaget ska uppfylla följande kriterier för att få delta i programmet:

 • Omsättning > MSEK 250
 • Etablerat längre än fem år
 • Fler än 50 heltidsanställda
 • Majoritetsandel (> 50 %) ägs av personer bosatta i Sverige eller organisationer. Kan vara:

  - Svenska privatägda företag

  - Svenska autonoma portföljbolag som kontrolleras av private equity-företag eller noterade bolag

  - Svenska bolag noterade på oreglerad marknad som ägs > 50 % av grundande familj/grupp 
 • Har huvudkontor och beslutsfattande i Sverige (verksamheten kan vara utomlands)
 • Efterlever fullt ut gällande regelverk ur ett juridiskt, skattemässigt och etiskt perspektiv
 • Har haft en effektiv ekonomihantering, som anpassats efter förändringar på marknaden, under de senaste tre räkenskapsåren

Följande får inte delta i programmet:

Kreditinstitut, banker, försäkringsbolag, kooperativ, börsnoterade bolag, svenska dotterbolag till multinationella bolag, statligt ägda bolag eller myndigheter, välgörenhets- och icke vinstdrivande organisationer inklusive deras medlemsförbund

Vad kostar det? 

Det kostar inget att delta i programmet

Hade du nytta av den här informationen?