Artikel

Villkor

Regler för programmet

Sweden’s Best Managed Companies-programmet är öppet för alla företag som uppfyller kriterierna.

Företagen ska fylla i en fas I- och en fas II-ansökan i enlighet med Villkoren för Sweden’s Best Managed Companies-programmet.

Best Managed Companies utses av en oberoende jury i enlighet med de globala villkoren. Företagens ledningsförmåga och styrkor bedöms inom följande områden: strategi, kapacitet och innovation, företagskultur och engagemang samt styrning och ekonomi. Juryn har rätt att utesluta en deltagare under vilket steg som helst i programmet.

Juryns val av Sweden’s Best Managed Companies grundar sig helt och hållet på informationen som anges av deltagarna i självskattningsfasen. Deltagarna ansvarar för att informationen de lämnar är korrekt. Juryns beslut ska inte ses som ett yrkesmässigt certifikat eller utlåtande (baserat på de nödvändiga stegen för granskning). Juryns beslut gällande Best Managed Companies-programmet och vilka företag som ska få utmärkelsen är obestridligt.

Hade du nytta av den här informationen?