Artikel

Så ansöker du

Ta steget mot att bli ett av Sweden's Best Managed Companies

Steg 1

Skicka in ansökan

I det här steget fyller du i ansökan för första fasen i ansökningsprocessen.

Om ditt företag bedöms uppfylla kriterierna ber vi dig därefter att komplettera med en mer detaljerad ansökan i fas II. Mer information om vilka kriterier som ska uppfyllas hittar du under Vem kan delta?

Årets ansökan är stängd. Välkommen med din ansökan under hösten 2023. 

Steg 2

Komplettera ansökan

Går ditt företag vidare till fas II får ni hjälp av en coach från Deloitte för att komplettera er ansökan.

Perioden för fas II-ansökan till Sweden’s Best Managed Companies 2023 avslutas 19 april.

Steg 3

Ansökan granskas

Alla ansökningar granskas av en oberoende jury.

Steg 4

Årets företag tillkännages

Årets Best Managed Companies tillkännages under vår prisceremoni. Prisceremonin för 2023 äger rum i juni.

Hade du nytta av den här informationen?