Artikel

251 medarbetare avsatte en heldag för pro bono arbete under årets Impact Day

Den 8 oktober avsatte 251 medarbetare på Deloittes sin dag till att hjälpa 12 NGO (non-governmental organisations) att lösa 38 problem kopplade till sin verksamhet, under det årliga initiativet Impact Day. Organisationerna väljs ut baserat på verksamhetens koppling mot FN:s globala hållbarhetsmål #4 Quality education och #8 Decent work and economic growth, samt deras arbete med klimatfrågan.

– Under Impact Day använder vi vår gemensamma kompetens och expertis till att hjälpa utvalda organisationer som inte har resurser, tid eller finansiering att genomföra projekten själva. Det är kul att se hur vårt engagemang kan skapa så mycket värde under en dag, säger David Gargitter, en av årets projektledare.

Det är sjätte året i rad som Deloitte genomför Impact Day. Dagen är en del av Deloittes ambition WorldClass med målsättning att förändra framtiden för 100 miljoner människor, världen över, fram till 2030. Detta genom att nyttja medarbetarnas erfarenheter, kunskap och engagemang.
 

12 NGO:er fick hjälp att utveckla sina verksamheter

En av organisationerna som deltog under dagen var Help to Help som crowdfundar högskoleutbildning för unga, lovande studenter i Tanzania och Uganda. Under Impact Day har Help to Help fått hjälp med två delar: att utveckla hemsidan, dess innehåll och användarupplevelse, och att se över hur de kan effektivisera och automatisera arbetet med att ta fram utbildningsmaterial i PowerPoint.

– Något som blir tydligt under Impact Day är hur nyttigt det är att få andra ögon på sin verksamhet. Initiativ som Impact Day gör stor skillnad i vår verksamhetsutveckling, då vi inte har samma kompetens inhouse, säger Malin Cronqvist, Founder & Managing Director på Help to Help.

En annan deltagande organisation var RFSL utbildning, som är Sveriges största aktör för kompetensutveckling inom hbtqi och inkludering. RFSL utbildning fick hjälp med hur de ska nå ut till det privata näringslivet, en fråga som adresseras genom att utveckla en säljstrategi, marknadsplan, branding, tonalitet och konkurrensanalys.

– Vi fick med oss tankar och idéer att jobba vidare med på egen hand, och konkreta uppslag vi kan implementerar direkt i vår verksamhet. Efter Impact Day har vi en djupare förstående för vilka personas vi måste nå, en fördjupad syn på vem vår konkurrent är och hur vi rent konkret skriver offerter samt paketerar våra uppdrag, säger Josephine Bladh, utbildningsansvarig och Alex Apelman, kundansvarig och team lead på RFSL utbildning.

Även organisationen Äldrekontakt, som hjälper äldre ur ensamhet genom ett gediget volontärarbete, fick hjälp under Impact Day. Deloittes medarbetare hjälpte Äldrekontakt med flera delar kopplade till att rekrytera volontärer, utveckla sin varumärkesidentitet, ta fram en gåvofunktion på webbplatsen och utveckla den interna plattformen Salesforce.

– Jag upplevde att alla som hjälpte oss har varit väldigt engagerade. Genom Impact Day har vi fått hjälp med viktiga processer så att vi kan fokusera på att rekrytera fler volontärer och därmed nå ut till fler äldre att hjälpa, säger Therese Björkstrander, Quality and digitalization manager på Äldrekontakt. 
 

En dag att ge tillbaka med sin kunskap

Årets projektledare är nöjda med dagen och dess resultat. En aspekt de framhåller som extra viktig är att få ge tillbaka med sin kompetens till verksamheter som jobbar mot viktiga mål.

– För mig personligen har det alltid varit viktigt att göra något bra för samhället. Det jag förvånas över med just Impact Day är hur mycket man kan uppnå under en dag, och det blir en riktig boost i vårt purpose – att göra en meningsfull skillnad, säger Josefina Sonnhammer, projektledare för Impact Day.

– Ett så stort företag som Deloitte, med så mycket kompetens, kan verkligen använda vår starka position till något bra. För mig känns det viktigt att ge tillbaka till verksamheter som jobbar med viktiga frågor i linje med våra värderingar, säger Emelie Wennerholm, projektledare för Impact Day.

Ovanifrån: Malin Cronqvist, Help to Help, Josephine Bladh, RFSL utbildning, Alex Apelman, RFSL utbildning och Therese Björkstrander, Äldrekontakt.

Hade du nytta av den här informationen?