Tjänster

IT-revision

En tillförlitlig och säker IT-miljö som stödjer er verksamhet

IT utgör idag en integrerad del av de flesta affärsprocesser. Företag, myndigheter och organisationer är därför beroende av en IT-miljö som fungerar.

IT-systemen måste vara tillgängliga och informationen tillförlitlig och väl skyddad. För detta krävs bra styrning, rutiner och kontroller avseende IT inom verksamheten. Vår erfarenhet är att organisationer som lever upp till sin fulla potential har insett vikten av att förstå och hantera möjligheter och risker inom hela verksamheten, även inom IT-området.

Vår IT-revision hjälper er att utvärdera, förbättra och effektivisera rutiner och kontroller för bästa IT-stöd. Vi identifierar kritiska processer, system och risker samt föreslår och utformar ändamålsenliga, effektiva lösningar som är anpassade till verksamheten. Vi har en unik förmåga att sammanföra kompetenser och expertis från hela vårt nätverk inom områden såsom ledning och styrning (governance), riskanalys, teknik, informationssäkerhet, juridik, utveckling och projektledning. Vi är i och med vår globala täckning en utmärkt IT-revisionspartner för alla företag, myndigheter och organisationer som ställer höga krav och står inför stora utmaningar.

Vi kan hjälpa er med bland annat

  • Utvärdering av er verksamhets styrning och uppföljning av IT (IT Governance)
  • Riskanalys och identifiering av kritiska processer och informationsresurser
  • Kartläggning och granskning av IT-processer och kontroller
  • Granskning och kvalitetssäkring av era IT-projekt, exempelvis vad gäller efterlevnad av projektmetodik och datamigrering
  • Granskning av era leverantörers rutiner och kontroller, inklusive kontraktsefterlevnad
  • Upprättande av tredjepartsintyg (så kallad ISAE 3402 eller SOC 1 och SOC 2 rapporter)

Utöver dessa IT-revisionstjänster kan vi också stödja er inom specifika informationssäkerhetsrelaterade områden, dataanalyser samt allt från utvärdering till implementation i samband med kritiska förändringsprojekt.