Artikel

Vägen mot netto noll utsläpp genom WorldClimate

Earth day 2022

Deloitte har ett program för att motverka klimatförändringar. Det heter WorldClimate och syftar till att uppnå netto noll utsläpp. Vi har kommit en bit på vägen i resan mot vårt stora mål, men har en lång väg kvar. Vi träffar Lennart Nordqvist, ansvarig partner inom hållbarhet och Morten Nielsen, ansvarig partner för våra kontor, för att prata om vår resa.

– Att mildra effekterna av klimatförändringarna är en monumental uppgift, men vi vet att vi bara kan göra framsteg om vi hjälps åt. För att göra vår del i att uppnå målen i Parisavtalet, har Deloitte i Sverige och globalt lanserat WorldClimate – vår gemensamma strategi för att driva ansvarsfulla klimatbeslut i och utanför vår organisation, säger Lennart Nordqvist, hållbarhetsansvarig partner på Deloitte i Sverige.

Genom WorldClimate har Deloitte åtagit sig att uppnå netto noll utsläpp. Vi kommer att samarbeta med andra aktörer, utbilda och uppmuntra våra medarbetare till att göra klimatsmarta val och engagera hela vårt ekosystem i att skapa lösningar som ska underlätta övergången till en koldioxidsnål ekonomi.  

Lokala delmål för att uppnå netto noll koldioxidutsläpp

För att nå netto noll utsläpp har Deloitte i Sverige satt upp en rad delmål som ska uppfyllas på vägen. Dessa innefattar bland annat att minska affärsresor, upphandla förnybar energi, byta till 100% elektriska fordon samt engagera och samarbeta med våra största leverantörer. Vi ska prioritera frågan i våra forum och dagliga diskussioner.

Vi har kommit en bit på resan, men är långt ifrån i mål och vi jobbar ständigt med klimatfrågan. Under året har vi exempelvis haft extra fokus på vår verksamhet och hur vi kan skapa mer hållbara kontor.

– Vi arbetar ständigt med att göra våra kontor grönare, framförallt vad gäller att optimera återvinningsprocesser och att hitta miljövänliga alternativ på förbrukningsvaror. Under pandemin genomförde vi även ett antal större implementeringar på våra kontor, exempelvis förnyade vi alla fönster och bytte alla glödlampor mot hållbarare LED alternativ i Stockholm, säger Morten Nielssen, ansvarig partner för våra kontor.

– Vi har även introducerat en ny resepolicy som utgår från att vi i första hand ses virtuellt, och om resande är helt nödvändig: väljer grönare alternativ. Vi har även uppdaterat vår bilpolicy och har krav på att alla företagsbilar ska vara elektriska från och med 1 januari 2024, säger Morten.

Stärker våra medarbetare i att fatta klimatsmarta beslut

En stor del inom WorldClimate handlar om att engagera och utbilda våra medarbetare kring klimatförändringarnas påverkan i stort. Vi vill därigenom stärka våra medarbetare i att göra klimatsmarta val, såväl hemma som på jobbet.

– Under året har vi fokuserat på interna utbildningar. En viktig startpunkt för detta var när samtliga nästa 350 000 medarbetare världen över fick gå en utbildning i hållbarhet som vi tagit fram i samarbete med WWF. Nyligen hade vi även en Sustainability learning week där våra medarbetare kunde välja på olika pass kring hållbarhet utifrån deras egen kompetens och intressen under en hel vecka. Vi har även en intern grupp, SE Green, som månatligen delar med sig av
hållbarhetstips, säger Lennart.

Läs mer om WorldClimate

WorldClimate  är vår strategi för att driva ansvarsfulla klimatbeslut inom och utanför vår organisation.

Läs mer om WorldClimate här

WorldClimate - Vår strategi för att uppnå netto-noll utsläpp

Hade du nytta av den här informationen?