Artikel

Ekologisk hållbarhet genom WorldClimate

Klimatförändring är inte ett val. Det är flera miljarder val.

Att mildra effekterna av klimatförändringarna är en monumental uppgift. Men vi vet att framsteg är möjliga om vi agerar kollektivt. För att göra vår del i att hjälpa världen uppnå målen i Parisavtalet, har Deloitte lanserat WorldClimate, vår strategi för att driva ansvarsfulla klimatbeslut inom och utanför vår organisation. Utsläppsmålen inom WorldClimate har blivit validerade av det vetenskapliga initiativet SBTi, och är i linje med 1,5°C målet. Deloitte har även åtagit sig att sätta långsiktiga mål för att minka utsläppen genom att använda SBTi’s netto noll standarder.

WorldClimate - Vår strategi för att uppnå netto-nollutsläpp

Vi förstår att förändring kommer inifrån. Deloitte har därför åtagit sig att uppnå netto-nollutsläpp till 2030. Vi kommer också samarbeta med andra aktörer, uppmuntra våra medarbetare och engagera hela vårt ekosystem i att skapa lösningar som ska underlätta övergången till en koldioxidsnål ekonomi.

Möjligheten att skapa en mer hållbar värld ligger i våra gemensamma händer. Vi är alla tvungna att agera.
 

Netto-nollutsläpp genom 2030 målen

Vi åtar oss att uppnå netto-nollutsläpp av växthusgaser till år 2030 för vår egen verksamhet, vilket är före Parisavtalets tidsram 2050. Målen inkluderar:

 • Reducera Scope 1 och 2 GHG utsläpp med 70 procent innan 2030, från 2019 års utgångsläge 
 • Reducera Scope 3 GHG utsläpp från affärsresor med 50 procent per FTE innan 2030, från 2019 års utgångsläge 
 • Engagera våra största leverantörer med målet att ha 67 procent vetenskapliga utsläppsmål innan 2025. 
 • Investera i en meningsfull lösning för de utsläpp vi inte kan eliminera

Ytterligare 2030 mål för att reducera utsläpp inkluderar att: 

 • Upphandla 100% förnybar energi för våra byggnader
 • Byta till 100% elektriska fordon


Grön drift

Vi inser att vi måste anpassa våra klimatpolicyer, arbetssätt och handlingar i vår organisation genom att:

 • Utse en senior ledare som ansvarar för klimatfrågor inom varje område
 • Prioritera diskussioner kring klimatförändring i våra verkställande forum
 • Inkludera klimatsmarta överväganden i beslut om vår dagliga verksamhet, fastigheter och investeringar
 • Fortsatt rapportera våra årliga utsläpp externt så att vi är transparenta och kan hållas ansvariga för vårt arbete

Mer om WorldClimate

Vill du veta mer om hur vi arbetar för att uppnå netto-nollutsläpp fram tills år 2030?

Läs mer om vår klimatsrategi

Engagera medarbetare

Genom att engagera och utbilda våra medarbetare om effekten av klimatförändringar och hur konsumtionsbeslut påverkar, kommer vi uppmuntra våra anställda att göra positiva klimatval hemma och på jobbet, samt förstärka effekten genom att föra det vidare i sina personliga nätverk.

Vi samarbetar med världsledande experter för att säkerställa att vi drar nytta av den senaste vetenskapen och insikterna.
 

Engagera ekosystem

Vi kommer att samarbeta med klienter, allianspartner, ideella organisationer, leverantörer och andra för att adressera klimatförändringarna, SDG13.

WorldClimate i Sverige

Deloitte i Sverige har genomfört följande åtgärder kopplat till vår globala klimatstrategi WorldClimate:

 • Vi har upphandlat förnyelsebar el på alla våra större kontor
 • Vi arbetar kontinuerligt med grön drift av våra kontor, inklusive källsortering och miljöcertifierade alternativ för mat- och förbrukningsvaror
 • Vi har implementerat en grön personalbilspolicy
 • Vi har en resepolicy som utgår från ”virtual first” och som tydligt uppmuntrar till gröna alternativ för nödvändiga resor
 • Deloittes medarbetare har etablerat ett internt nätverk för frågor som rör klimat och miljö

 

 

Hade du nytta av den här informationen?