Artikel

Jämställdhet och mångfald genom ALL IN

En inkluderande och dynamisk organisation byggd på respekt och mångfald

På Deloitte ska alla kunna känna att de kan vara sig själva och trivas på jobbet - i alla länder, i allt vi gör, varje dag. Vi vet att detta bara kan uppnås genom att ha en arbetsplatskultur som kännetecknas av inkluderande beteenden i vardagen och som bygger på respekt och uppskattning för mångfald i alla dess former.

Vi engagerar oss för att stärka och stödja alla våra medarbetare i att uppnå sin fulla potential och att leverera vårt globala mål: att göra en betydande skillnad, varje dag. På Deloitte vet vi hur viktigt det är att alla våra medarbetare kan vara sig själva på och utanför arbetet, och vi står enade mot alla former av social orättvisa. Vi fokuserar på att ge alla samma möjlighet till att växa, utvecklas och lyckas, något vi tar gemensamt ansvar för.

Respekt och inkludering

Alla ska uppleva att vi har en inkluderande kultur, varje dag i allt vi gör. Det är därför vi fokuserar på kulturen i vardagen och att kunna tillhandahålla de verktyg och det stöd som våra medarbetare behöver för att agera som inkluderande och respektfulla ledare i alla situationer.

Vi är tydliga med förväntningar på acceptabla beteenden och ger medarbetare möjlighet att tala om för oss om de upplever eller bevittnar något som strider mot våra värderingar.

 

Jämställdhet

Vi strävar efter att göra jämställdhet till normen i alla delar av vår organisation.

Vi har satt upp ambitiösa mål för alla Deloittes medlemsfirmor och har utvecklat konsekventa insatser för hela karriärens livscykel, från rekrytering till utveckling, befordran och succession.

Vi vet att ledningen måste bära ansvar för att göra de förändringar som krävs – jämställdhet mellan könen är en prioritet för Deloittes globala Vd och ledningsgrupp.

 

HBTQ+ Inkludering

En kärnkomponent i en inkluderande kultur är huruvida HBTQ+-kollegor känner att de kan vara öppna om sin identitet.

Vi vill att våra medarbetare ska känna sig säkra på att de kan vara sig själva och trivas på Deloitte och i de samhällen där Deloitte finns, oavsett identitet och sexuell läggning.

Det är därför vi stödjer FN:s uppförandestandard Conduct for Business in Tackling Discrimination against LGBTI people i kampen mot diskriminering av HBTQ+-personer. Externt är Deloitte stolt över att vara medlem i Partnership for Global LGBTI Equality.

 

Mental hälsa

Vi arbetar hårt för att hjälpa våra medarbetare förstå vikten av deras mentala hälsa och förstå hur de kan få tillgång till stöd om de skulle få problem med mental ohälsa, och att kunna göra det utan rädsla för stigma.

Vi är också stolta över att vara medgrundare till Global Business Initiative on Workplace Mental Health — en företagsledd koalition som inrättats för att förespråka och påskynda positiva förändringar för mental hälsa på arbetsplatser globalt.

ALL IN i Sverige

Inom Deloitte i Sverige har vi sedan många år ett starkt fokus på att utveckla genusbalansen i partner- och ledningsgrupper. Vår vision är att balansen kvinnor - män ska ligga inom spannet 40-60. Våra aktiviteter innefattar:

  • Definierat genusfrågan som en affärskritisk fråga
  • Utbildning i inkluderande ledarskap
  • Identifiering av och investering i kvinnliga talanger
  • Bevakning av genusbalans vid befordringar
  • Årlig lönekartläggning
  • Vi verkar även för en inkluderande arbetsmiljö för att främja mångfald ur alla perspektiv.

 

 

 

Vi jobbar målmedvetet och metodiskt med jämställdhet


Hur ser vår vd Jan Berntsson på jämställdhet? Ta del av en intervju honom om hans syn på jämställdhet.

Läs intervjun här

Hade du nytta av den här informationen?