Artikel

Lokal hållbarhet genom Impact Every Day

Vårt engagemang i lokala samhället

Genom att fokusera på positiv påverkan varje dag, stödjer vi våra medarbetare i att ha en påverkan i sina lokala samhällen året runt och adressera de frågor som är viktigast lokalt.

Under de senaste 20 åren har vi gemensamt visat vårt engagemang för samhället genom frivilligarbete inom Impact Day. Under pandemin har våra kollegor världen över en påverkan varje dag på många sätt.

Över hela världen har våra medarbetare donerat pengar och tid till ideella organisationer, lanserat kampanjer på arbetsplatser, köpt och donerat resurser och medicinsk utrustning till lokala sjukhus samt stött myndigheternas hantering.
 

Impact every day i Sverige

Deloitte är både sedan tidigare och under pandemin, engagerade i volontärinitiativ runt om i Sverige, exempelvis:

  • Vi samlar varje år runt jul in kläder till behövande.
  • Vi är en aktiv partner till ett flertal universitet och bidrar till utveckling och forskning. 
  • Våra partner och medarbetare föreläser på utbildningar som är kopplade mot våra kompetensområden.
  • Vi arrangerar också evenemang där studenter besöker oss för att öka insikten i hur de kan tillämpa sina kunskaper i praktiken. 
  • Varje år tar vi även emot praktikanter för internships och uppsatsskrivande.   
  • Vi samarbetar med en rad av Sveriges utbildningsinstitut genom deras partnerprogram.

Specifikt under pandemin har vi:

  • Varit engagerade i Impact Run, en intern löpningsutmaning som också syftat till att samla in pengar till idrottsorganisationer
  • Stöttat We fight covid med pro-bono-tjänster och projektsupport
  • Stöttat Karolinska sjukhuset med pro-bono-tjänster och projektsupport
  • Skänkt frukost till vårdarbetare

 

 

Hade du nytta av den här informationen?