Artikel

Social hållbarhet genom WorldClass

100 miljoner människor. En framtid åt gången.

Nu mer än någonsin ökar ojämlikheten i utbildningsnivåer i våra samhällen och runt om i världen. Samtidigt förändrar teknikutvecklingen hur utbildning genomförs, hur studenter lär sig och hur arbete utförs. Genom WorldClass strävar vi efter att kompetensutveckla, förbättra utbildningsresultat och skapa möjligheter för 100 miljoner människor världen över fram till år 2030. Sedan 2017 har vi nått 11,7 miljoner människor.

Som kunskapsorganisation anser vi att vi åstadkommer största möjliga samhällspåverkan när vi gör det möjligt för våra medarbetare att använda sina kompetenser och kunskaper för att hjälpa de från underrepresenterade delar av samhället att uppnå sina ambitioner och uppfylla sin potential.
 

Åtagande

Genom att tillämpa vår kärnkompetens, erfarenhet och globala räckvidd har vi ambitionen att förbättra livssituationen för miljontals människor genom utbildning, kompetensutveckling och förstärkta möjligheter på arbetsmarknaden. Våra medlemsfirmor:

 • Har satt upp lokala mål för att ta ansvar för, och driva initiativ för att förverkliga, vår ambition att förändra 100 miljoner människors liv
 • Sätter förväntningar på alla våra medarbetare runt om i världen att engagera sig
   

Handling

Genom över 1000 sociala initiativ och samarbeten runt om i världen, agerar vi för att skapa möjligheter för de som halkat efter. Våra program och initiativ fokuserar främst på:

 • Förbättra utbildningsresultat
 • Utveckla individers kompetenser
 • Skapa möjligheter för underrepresenterade delar av befolkningen

Påverkan

Vi kommer påverka 100 miljoner människors framtid fram till 2030, i linje med FN:s hållbara utvecklingsmål SDG4 – god utbildning och SDG8 – anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

WorldClass i Sverige 

Deloitte i Sverige har flera samarbeten kopplat till WorldClass:

 • Vi är sponsor och samarbetspartner till Mitt Liv, där vi uppmuntrar våra medarbetare att vara mentorer inom Mitt Livs Chans, läs mer om samarbetet här.
 • Vi är genom Star for Life skolsponsor till Ntsinde Commercial High School i Sydafrika.
 • Vi har ett långvarigt samarbete med Yennenga progress, som arbetar med social utveckling i Burkina Faso.
 • Vi har varje år ett antal projekt under Impact Day som stöttar WorldClass. Läs mer om Impact Day här.

 

 

251 medarbetare avsatte en heldag för pro bono arbete under årets Impact Day

Den 8 oktober avsatte 251 medarbetare på Deloittes sin dag till att hjälpa 12 NGO (non-governmental organisations) att lösa 38 problem kopplade till sin verksamhet, under det årliga initiativet Impact Day. Organisationerna väljs ut baserat på verksamhetens koppling mot FN:s globala hållbarhetsmål #4 Quality education och #8 Decent work and economic growth, samt deras arbete med klimatfrågan.

Läs mer om initiativet och hör från deltagande NGO:er >

Hade du nytta av den här informationen?