Life at Deloitte

Rekrytering på Deloitte

"Gemensamt för alla är stort engagemang och glädje inför sitt arbete"

Hur ser Deloittes rekryteringsprocess ut?

På Deloitte ser rekryteringsprocesserna olika ut beroende på vad det är för tjänst och vilken senioritet det är på rollerna. Merparten av våra nyanställningar står kandidater som är nyexaminerade eller har något års erfarenhet för. I processerna för de mer juniora rollerna är första steget alltid ett logik- och personlighetstest efter att ansvarig rekryterare har screenat och bedömt ansökan som relevant. Nästa steg i processen är en första intervju, en så kallad HR-intervju tillsammans med en rekryterare. HR-intervjun är kompetensbaserat vilket innebär att rekryteraren önskar få exempel på när du som kandidat har använt dig av de efterfrågade kompetenserna i olika situationer, tex. kopplat till arbetsplatser eller studietiden. Under HR-intervjun vill rekryteraren även säkerställa kandidatens intresse för den specifika rollen och ta del av den erfarenhet som är relevant. Tillsammans tydliggörs förväntningar om karriären på Deloitte och självklart finns det utrymme för frågor. 

Vi återkopplar i regel snabbt efter första intervjun och återkopplar alltid till alla kandidater oavsett besked. Rekryteraren brukar vara tydlig med när återkoppling kan förväntas. Vid ett positivt utfall går kandidaten vidare till nästa steg som är en andra intervju. 

I de flesta fall förekommer case i anslutning till andra intervjun som genomförs tillsammans med affärsområdet, caset har ofta koppling till det aktuella området för rollen. För en del processer och specifika team kan det i anslutning till HR-intervjun före eller efter förekomma ett test eller case. Under våra affärsområdesintervjuer är syftet att bidra med fördjupad förståelse för vad rollen innebär och vad som kan förväntas av dig i en kommande karriär, men också ge dig mer specifika svar på hur vardagen, karriären och erbjudandet kan se ut för det specifika teamet eller affärsområdet. Prestationen på caset och intervjun ger affärsområdet en indikation på kandidatens kunskap och intresse för arbetsområdet, men ger också kandidaten en chans att förstå vad arbetet kan gå ut på och en möjlighet att skapa en känsla för teamet. Här är det viktigt att både kandidaten och affärsområdet sedan utvärderar om det känns rätt. Självklart välkomnar affärsområdet frågor under sina intervjuer och det visar även på intresse. 

Vi återkopplar efter affärsområdesintervjun, snabbt och till alla kandidater. För en del processer genomförs en tredje intervju med koppling till affärsområdet men för många processer är nästa steg att vi återkopplar om kandidaten blir erbjuden tjänsten eller inte. Ansvarig rekryterare informerar om detaljerna i erbjudandet och hur processen ser ut framåt. För alla som får ett erbjudande på Deloitte genomförs en bakgrundskontroll.

Det kan förekomma undantag för hur rekryteringsprocessen är uppbyggd för de juniora rollerna, då processen kan påverkas av om kandidaten tex har haft ett internship hos oss, extrajobb eller deltagit på ett rekryteringsevent. 

Rekryteringsprocesserna för våra mer seniora roller skiljer sig vanligtvis från de juniora, där specifikt affärsområde eller team även kan påverka hur processen ser ut. I de flesta fall är första intervjun tillsammans med affärsområdet alternativt ett första samtal med en representant från affärsområdet eller ansvarig rekryterare. I denna intervju vill vi ge kandidaten en förståelse för tjänsten och Deloitte samt förstå vad kandidaten har för förväntansbild. Vi återkopplar till samtliga kandidater i process och om utfallet är positivt innebär nästa steg att kandidaten genomför ett logik- och personlighetstest i anslutning till HR-intervjun. HR-intervjun är kompetensbaserad och genomförs av ansvarig rekryterare. De flesta processer fortsätter med en tredje intervju med fokus på CV/erfarenhet eller ett case kopplat till arbetsområdet. Processen avslutas oftast med en partnerintervju innan kandidaten får återkoppling gällande erbjudande. Vi genomför även bakgrundskontroller för de seniora rollerna. 

Vad letar ni efter hos framtida medarbetare?

Redan under rekryteringsprocessen börjar vår resa tillsammans, men när vi har landat i en anställning ser vi det som en början på en långsiktig karriär. Tillsammans med oss kan du vara med och forma den karriär som du vill ha inom Deloitte. Vi har ett stort fokus på utveckling och tillsammans med dig kan vi bidra till att du besitter den kompetens och erfarenhet som krävs för vart i karriären du befinner dig. Du kan börja hos oss som junior och där tyngden ligger på att sätta en grund och en bredd för att ge dig en förståelse för branschen, arbetsområdet och med syftet att du ska få prova på så mycket som möjligt och att bygga ditt nätverk internt som externt. Vi vill att de vi anställer ska ha rätt kompetens, erfarenhet och intresse för arbetsuppgifterna men där vi även ser potentialen i att våra anställda ska kunna ta mer ansvarsfulla roller på sikt. 

Det vi gärna ser att en framtida medarbetare till Deloitte har utöver den kompetens som specifikt krävs av rollen är förmågan att kunna samarbeta med andra. Vi samarbetar mycket på intern och extern nivå där vi ser värdet i att dela kunskap och erfarenheter med varandra, med ett fokus på det gemensamma målet. Som konsult är det en fördel om du trivs i en ambitiös miljö som präglas av relationsbyggande och flexibilitet. Vi ser gärna en hög aktivitetsnivå i ditt CV som visar på att du får energi av olika engagemang och nya situationer. Det är viktigt att som individ visa sitt engagemang och att själv tillsammans med Deloitte sträva efter att utvecklas, våga vara nyfiken och driva sin egen utveckling framåt. Vi vill se din potential att utvecklas i en ledande roll då det kan komma att prägla dina projekt eller internt genom att coacha andra. När du börjar på Deloitte kommer du få en egen coach som har fokus på din karriärutveckling. När vi bygger våra team är vi noggranna med att alltid utgå från vår värdegrund för att främja vår kultur, där dynamik och en mix av personer med olika bakgrund, erfarenhet och personliga egenskaper är av stor betydelse. 

Finns det något som ökar chanserna att få komma på intervju?

Kolla gärna in svaren under vår Q&A här för Deloittes rekrytering, där vi ger många bra tips både inför en ansökan och intervju. Deloitte värdesätter relationer och vi tror att det kan skapa goda möjligheter både för dig och för oss oavsett vart i din karriär du befinner dig. I och med att vi kontinuerligt är en del av mässor, aktiviteter och event- både ute i Sverige och på våra kontor så bygger vi en relation under resans gång genom givande samtal.  Att som student delta vid våra karriäraktiviteter eller att ha kontakt med oss genom våra tjänster gör att du lär känna vår kultur, får möta medarbetare som kan ge sin upplever av sin anställning på Deloitte och där du bygger på din kunskap om oss. Det är ett väldigt bra sätt att närma sig oss som företag och ger dig möjlighet att i lugn och ro undersöka vilket av våra affärsområden som skulle kunna vara intressanta för dig, men även varför Deloitte skulle vara en arbetsplats för dig. Du kommer veta vad som är viktigt för dig men också vad som är viktigt för oss, vilket ger dig en bra grund att stå på inför en rekryteringsprocess med oss.

Hade du nytta av den här informationen?