Life at Deloitte

Rekrytering på Deloitte

"Gemensamt för alla är stort engagemang och glädje inför sitt arbete"

Hur ser Deloittes rekryteringsprocess ut?

Merparten av våra nyanställningar står vår studentrekrytering för. I den processen är det första steget en grundlig intervju som fokuserar mycket på kandidatens erfarenheter, egenskaper och tankar kring den framtida karriärern. Intervjun görs av en rekryterare från vår Human Resources-avdelning och innehåller oftast någon form av praktisk övning som är kopplad till det aktuella affärsområdet och självklart ges också utrymme för frågor.

Vi återkopplar i regel snabbt efter första intervjun och de som går vidare kallas tillbaka för en andra intervju då en ansvarig inom respektive affärsområde och kontor närvarar.

I vissa fall håller vi större rekryteringsdagar för studenter. Då välkomnas en grupp kandidater till en dag där de får göra gruppövningar och intervjuas individuellt.

Processen för erfarna kandidater är lite annorlunda. I de flesta fall träffar dessa kandidater redan vid första intervjun en person från den avdelning man är tilltänkt för. Därefter får kandidaten göra ett problemlösningstest och ett personlighetstest som sedan ligger till grund för ett samtal med ansvarig HR Manager. Efter det träffar man eventuellt någon ytterligare från avdelningen och slutligen en partner. Det skiljer sig lite mellan avdelningar och från fall till fall.

Vad letar ni efter hos framtida medarbetare?

När vi anställer personer direkt från skolan ser vi det inte som en anställning till en statisk position, utan snarare som början på en långsiktig karriär hos oss på Deloitte. Vi vill att de vi anställer ska ha rätt profil för de arbetsuppgifter och ansvarsområden som är aktuella under de första åren, men även för mer ansvarsfulla roller på sikt.

Generellt tittar vi på ett brett spann av förmågor, allt från att vara en team-player till att ha potential att utvecklas i en ledande roll. Vi söker engagerade personer som har mycket energi och då är det bra om ditt CV avspeglar en hög aktivitetsnivå.

Gemensamt för alla vi rekryterar är att de känner ett stort engagemang och glädje inför sitt arbete, har en stark drivkraft och trivs med att arbeta i team. När vi formar våra arbetsgrupper är det viktigt att få en dynamik, en mix av personer med olika bakgrund, erfarenhet och personliga egenskaper.

Finns det något som ökar chanserna att få komma på intervju?

De mest givande samtalen har vi med kandidater som vi har byggt upp en relation till under en längre tid. Att ha kontakt med oss genom våra tjänster eller att som student delta vid våra karriäraktiviteter gör att du lär känna vår kultur och får möjlighet att prata med medarbetare om hur de upplever sin anställning på Deloitte. Det är ett väldigt bra sätt att närma sig oss som företag och ger dig möjlighet att i lugn och ro undersöka vilket av våra affärsområden som kan passa just dig.

Ta del av vanliga frågor kring studentrekrytering här >

Sophie Karlerö

Sophie Karlerö

Rekryterare, Human Resources and Talent

skarlero@deloitte.se

Hade du nytta av den här informationen?