Karriär

Internship och uppsats

Internship, praktik, examensjobb och uppsatspraktik

Internship

 • Internship Audit
  Som intern inom Audit får en praktisk inblick i yrket som revisor och möjlighet att i praktiken omsätta de teoretiska kunskaper du samlat på dig under din studietid. Du ingår i våra ordinarie revisionsteam på heltid under början av vårterminen.
  Läs mer om internship på Audit
 • Internship Financial Advisory
  Inom vårt tjänsteområde Financial Advisory arbetar vi med rådgivning och stöd i processer som omfattar värdering, köp, försäljning, omstrukturering och fusioner av företag och verksamheter. Varje år söker vi två studenter för ett internship på heltid under våren.
  Läs mer om internship på Financial Advisory
 • Internship Consulting
  Inom Consulting arbetar vi med ledande beslutsfattare i globala organisationer för att stödja dem i deras tuffaste utmaningar både i strategifrågor och i genomförande av komplexa projekt. Under våren 2018 tar vi emot studenter för 8-10 veckors internship. 
  Läs mer om internship på Consulting

Would you like this information in English? Find it here.

Praktik i Östersund

Är du intresserad av att få en praktisk inblick i hur arbetet med redovisning och revision går till? I samarbete med Umeåuniversitetet och Mittuniversitetet erbjuder Deloitte praktikplatser till studenter som läser ekonomprogrammet med inriktning redovisning/revision. Vi erbjuder också praktikprogram för elever som läser till diplomerad gymnasieekonom på Östersunds gymnasieskola eller Jämtlands gymnasium och för studenter som läser en yrkeshögskoleutbildning till redovisningsekonom eller löneadministratör.

Under din praktikperiod får du möjlighet att applicera de teoretiska kunskaper som du hittills samlat på dig under din studietid. Du ingår i våra ordinarie arbetsteam och tilldelas egna ansvarsområden, självklart med stöttning från seniora medarbetare, och får arbeta med såväl nationella som internationella klienter. 

Om du är intresserad av en praktikplats i Östersund är du välkommen att kontakta Birgitta Israelsson, bisraelsson@deloitte.se

Uppsats och exjobb

Intervjuer

Vi tycker det är roligt att kunna bistå med uppsatshjälp och ställer gärna upp för intervjuer till uppsatser i den utsträckning vi har möjlighet.

Är du intresserad av att göra en intervju med någon av våra medarbetare skickar du ett meddelande till din lokala studentkontakt, där du uppger:

 • Namn och kontaktuppgifter
 • Utbildning och lärosäte
 • Ämnesområde
 • Syfte och problemformulering
 • Eventuell befattning på personen du vill intervjua, exempelvis om personen bör vara auktoriserad revisor eller besitta kunskaper inom en viss bransch
 • Val av datainsamlingsmetod (exempelvis enkät, intervju, telefonintervju)

För att vi ska kunna hantera alla förfrågningar går vi en gång per månad (under terminerna) igenom samtliga inkomna förfrågningar. Därefter får du besked om vi har möjlighet att bistå med hjälp kring just din uppsats.

Uppsatsämnen

Vi har inte möjlighet att diskutera kring uppsatsämnen via e-post. Ett tips dock är att kontakta Deloittes medarbetare på arbetsmarknadsdagar och evenemang, där du har möjlighet att diskutera dina uppsatsidéer och få nya uppslag.

Uppsatspraktik på Tax

Som skattepraktikant hos Deloitte får du möjlighet att skriva om ett område som berör dig samtidigt som du får lära känna Deloitte som arbetsgivare.

För att behandla din ansökan så vill att du:

 • Anger vilket skatterättsligt område som intresserar dig samt vad du funderar på att skriva uppsats inom
 • Anger uppsatspraktikens riktlinjer från din institution och/eller handledare
 • Anger uppsatspraktikens start- och slutdatum
 • Bifogar cv och betyg

Ansökan

Du ansöker till uppsatspraktiken under Lediga jobb cirka 3-4 månader innan aktuell uppsatsperiod.