Karriär

Internship och uppsats

Internship, praktik, examensjobb och uppsatspraktik

Internship

 • Internship Audit
  Som intern inom Audit får en praktisk inblick i yrket som revisor och möjlighet att i praktiken omsätta de teoretiska kunskaper du samlat på dig under din studietid. Du ingår i våra ordinarie revisionsteam på heltid under början av vårterminen.
 • Internship Financial Advisory
  Inom vårt tjänsteområde Financial Advisory arbetar vi med rådgivning och stöd i processer som omfattar värdering, köp, försäljning, omstrukturering och fusioner av företag och verksamheter. Varje vår söker vi studenter för ett internship på heltid.
 • Internship Consulting
  Inom Consulting arbetar vi med ledande beslutsfattare i globala organisationer för att stödja dem i deras tuffaste utmaningar både i strategifrågor och i genomförande av komplexa projekt. Under våren tar vi emot studenter för internship under 8-10 veckor. 

Här hittar du våra lediga internships >

Uppsatspraktik på Tax & Legal

 • Ska du skriva uppsats? Varför inte kombinera det med en givande praktikperiod på vår skatteavdelning i Stockholm, Göteborg eller Malmö? Vi erbjuder dig möjlighet till erfarenhetsutbyte, ett utmanande affärsklimat och tillgång till ett kraftfullt globalt nätverk.
  Läs mer om uppsatsparktik på Tax & legal

Uppsats och exjobb

Intervjuer

Vi tycker det är roligt att kunna bistå med uppsatshjälp och ställer gärna upp för intervjuer till uppsatser i den utsträckning vi har möjlighet.

Är du intresserad av att göra en intervju med någon av våra medarbetare skickar du ett meddelande till uppsats.audit@deloitte.se, där du uppger:

 • Namn och kontaktuppgifter
 • Utbildning och lärosäte
 • Ämnesområde
 • Syfte och problemformulering
 • Eventuell befattning på personen du vill intervjua, exempelvis om personen bör vara auktoriserad revisor eller besitta kunskaper inom en viss bransch
 • Val av datainsamlingsmetod (exempelvis enkät, intervju, telefonintervju)

För att vi ska kunna hantera alla förfrågningar går vi en gång per månad (under terminerna) igenom samtliga inkomna förfrågningar. Därefter får du besked om vi har möjlighet att bistå med hjälp kring just din uppsats.
 

Uppsatsämnen

Vi har inte möjlighet att diskutera kring uppsatsämnen via e-post. Ett tips dock är att kontakta Deloittes medarbetare på arbetsmarknadsdagar och evenemang, där du har möjlighet att diskutera dina uppsatsidéer och få nya uppslag.