Artikel

Deloitte Private

Inom Deloitte Private hjälper vi privatägda företag med tillväxt, affärsutveckling, internationell expansion och successionsfrågor

Deloitte Private – unika tjänster för det privatägda företaget

Deloitte Private är ett integrerat rådgivningspaket, utvecklat specifikt för privatägda, riskkapitalägda, familjeägda samt små och medelstora företag. Vi tillhandahåller specialteam som täcker flera kompetensområden och arbetar heltäckande med företaget utifrån var i livscykeln det befinner sig - oavsett om behoven handlar om att digitalisera, internationalisera, expandera, säkerställa succession eller står inför helt andra utmaningar. Deloitte har en oöverträffad bredd när vår globala kompetensbas samarbetar med lokalt förankrade specialister.

Med Deloitte Private behöver du bara gå in genom en dörr, eftersom vi har samlat alla de kompetenser du behöver under samma tak. Våra konsulter och revisorer är bland landets ledande specialister inom sitt område, och med Deloittes globala nätverk och ekosystem i ryggen har vi alltid de senaste insikterna om på marknaden, inom branscher och gällande teknikutveckling.

På Deloitte Private tror vi på långvariga och tillförlitliga relationer som kännetecknas av professionalism, förnuft och kvalitet. Det är därför vi alltid tar oss an uppgiften med stor ödmjukhet och empati, samtidigt som vi låter oss utmana dina övertygelser och affärsmodeller.
 

Specifika kompetenser för olika företagsstrukturer

Små noterade företag

Små noterade företag är mellanmarknadsföretag där omvandling, digitalisering och expansion till globala marknader är övergripande utmaningar. Deloitte Private hjälper vanligtvis företag inom detta segment med tillväxt, utveckling och genomförande.

Läs mer >

Riskkapitalägda företag (Private Equity)

Deloitte Private har ett särskilt fokus på riskkapitalägda företag (Private Equity), där vi har samlat ledande experter inom transaktioner, CFO-konsultation, utveckling av finansfunktionen, skatterådgivning och revision.

Läs mer >

Familjeägda företag

Inom Deloitte Private har vi dedikerade team till familjeägda företag som specialiserat sig i de speciella personliga relationer, strukturer och ägarförhållanden som gäller för familjeägda företag.

Läs mer >

Små och medelstora företag (SME)

Inom Deloitte Private arbetar vi för att förverkliga tillväxtpotentialen för de mer än 16 000 kunder vi tjänar inom SME-segmentet (små och medelstora företag). Förutom djupa branschinsikter har våra specialister kunskap och verktyg som kan föra små och medelstora kunder närmare nästa stora tillväxtresa.

Läs mer >

Hade du nytta av den här informationen?