Perspektiv

Insurance

Deloittes team inom försäkring samlar experter inom statistik, risk, verksamhetsdrift, teknologi, skatt och revision. Denna kunskap i kombination med djup branschexpertis, gör att vi kan erbjuda en stor bredd tjänster till alla typer av bolag i försäkringsbranschen.

Hade du nytta av den här informationen?