Tjänster

Momsrådgivning

Korrekt och effektiv momshantering

Företag och organisationer lever och utvecklas genom olika transaktioner. Momsen är i stort sett alltid närvarande och momshanteringen ställs ständigt inför en rad utmaningar. Det kan gälla affärsverksamheter på nya marknader i Sverige och utomlands, försäljning av fastigheter, förvärv och avyttringar.

Våra momsexperter hjälper till att hantera utmaningarna. Resultatet blir en korrekt och effektiv momshantering. Vi hjälper till med bland annat följande:

  • Rådgivning, tolkning och bedömning av hur moms bäst ska hanteras samt hur risker kan minimeras
  • Biträde och assistans med svar på Skatteverkets förfrågningar samt i domstolsprocesser
  • Momshantering vid köp och försäljning av varor respektive tjänster i internationell handel
  • Moms i finansiell sektor rörande exempelvis avdragsrätt, fördelningsnyckel och undantag från moms
  • Moms vid köp eller försäljning av fastighet och vid uthyrning; frivillig skattskyldighet, jämkning och investeringsmoms
  • Omstrukturering av koncerner, företag eller försäljningsstrukturer
  • Registrering av utländska företag som etablerar sig i Sverige eller svenska företag som etablerar sig i utlandet
  • Hantering av momsdeklarationer och övrig rapporteringsskyldighet
  • Utbildningar, seminarier och kurser i moms
  • Uthyrningar av momskonsulter vid exempelvis sjukskrivning, föräldraledighet eller annan oväntad förändring som påverkar personalstyrkan och/eller arbetsbelastningen hos företag och kommuner

Kontakt Stockholm

Henrik Karlsson

Henrik Karlsson

Partner | VAT

Henrik is head of Indirect Tax at Deloitte Sweden with fifteen years of experience of VAT and other indirect taxes. He has extensive experience of tax matters related to, inter-alia, cross-border tran... Mer

Tomas Sydner

Tomas Sydner

Partner | Indirect Tax

Tomas is a Partner and a member of the Indirect Tax Services team in Stockholm working with large and mid-cap companies, both Swedish and International. He has substantial experience of cross-border t... Mer

Kontakt Göteborg och Malmö

Martin Andersson

Martin Andersson

Director | Indirect Tax

Martin is a Director and a member of the Indirect Tax Services team in Gothenburg working with large and mid-cap companies, both Swedish and International. He has over twenty years of experience of Sw... Mer

Benny Persson

Benny Persson

Director | Indirect Tax

Benny is a Director and a member of the Indirect Tax Services team in Malmo working with large and mid-cap companies, both Swedish and International. He is an experienced tax lawyer with eighteen year... Mer