Tjänster

Momsrådgivning

Korrekt och effektiv momshantering

Företag och organisationer lever och utvecklas genom olika transaktioner. Momsen är i stort sett alltid närvarande och momshanteringen ställs ständigt inför en rad utmaningar. Det kan gälla affärsverksamheter på nya marknader i Sverige och utomlands, försäljning av fastigheter, förvärv och avyttringar.

Våra momsexperter hjälper till att hantera utmaningarna. Resultatet blir en korrekt och effektiv momshantering. Vi hjälper till med:

  • Rådgivning, tolkning och bedömning om hur moms bäst ska hanteras samt hur risker ska minimeras
  • Biträde och assistans med svar på Skatteverkets förfrågningar eller i processer i domstol
  • Momshantering vid köp och försäljning av varor respektive tjänster i internationell handel
  • Moms i finansiell sektor såsom avdragsrätt, fördelningsnyckel och undantag från moms
  • Moms vid köp eller försäljning av fastighet och vid uthyrning; frivillig skattskyldighet, jämkning och investeringsmoms
  • Registrering av utländska företag som etablerar sig i Sverige eller svenska företag som etablerar sig i utlandet
  • Omstrukturering av koncerner, företag eller försäljningsstrukturer
  • Utbildningar, seminarier och kurser i moms

Kontakt Göteborg