Tjänster

Tull och punktskatter

Möjlighet till stora besparingar

Tull

När företag importerar varor från länder utanför EU finns det ofta möjlighet till stora besparingar genom att införa effektiva tullrutiner. Exempel på sådana besparingar är lägre tull och sänkt importmoms. Genom vårt globala nätverk av tullexperter hjälper vi till med tullfrågor över hela världen. Vi hjälper er att strukturera framtida varuflöden för att minska administration och kostnader. Även enkla åtgärder kan leda till stora besparingar såsom omklassificering av en vara från en tullklass till en annan.

Några exempel på våra tjänster inom tull är:

 • Ansökan om tillstånd och certifikat vid tullrutiner
 • Ansökan om AEO-status (Authorised Economic Operator)
 • Ansökan om BKB (Bindande klassificeringsbesked)
 • Tullrevision och domstolsprocesser
 • Kredittillstånd
 • Tullager
 • Optimering av klassificering och omklassificering av varor
 • Optimering av tullvärdeberäkning
 • Deklarationsförfarande och domstolsprocesser

Punktskatter

 

Reglerna om punktskatter är komplicerade och ändras relativt ofta. Punktskatter tas ut på vissa specifika produkter och tjänster och används för att påverka användning och konsumtion av miljö- eller hälsofarliga produkter. Inom EU finns gemensamma bestämmelser för punktskatter på alkohol, tobak och energiprodukter. Övriga punktskatter styrs av nationell svensk lagstiftning. Skattesatserna kan vara beroende av ett flertal faktorer som till exempel i vilket syfte energi förbrukas och var ett företag är hemmahörande.

Vi hjälper företag att följa och hantera gällande punktskatteregler på ett korrekt och effektivt sätt genom rådgivning och utbildning. Vi assisterar företag i kontakter med Skatteverket samt agerar ombud och biträde i punktskatteprocesser. Vi hjälper er inom exempelvis följande områden:

 • Återbetalning av punktskatter
 • Minskning av beskattningsvärdet avseende reklamskatt
 • Användande av skatteupplag
 • Ansökan om registrering till olika punktskatter