Tjänster

Tull och punktskatter

Möjlighet till stora besparingar

Tull

När företag importerar varor från länder utanför EU finns det ofta möjlighet till stora besparingar genom att införa effektiva tullrutiner. Exempel på sådana besparingar är lägre tull och sänkt importmoms. Genom vårt globala nätverk av tullexperter hjälper vi till med tullfrågor över hela världen. Vi hjälper er att strukturera framtida varuflöden för att minska administration och kostnader. Även enkla åtgärder kan leda till stora besparingar såsom omklassificering av en vara från en tullklass till en annan.

Några exempel på våra tjänster inom tull är:

 • Ansökan om tillstånd och certifikat vid tullrutiner
 • Ansökan om AEO-status (Authorised Economic Operator)
 • Ansökan om BKB (Bindande klassificeringsbesked)
 • Tullrevision och domstolsprocesser
 • Kredittillstånd
 • Tullager
 • Optimering av klassificering och omklassificering av varor
 • Optimering av tullvärdeberäkning
 • Deklarationsförfarande och domstolsprocesser

Punktskatter

Reglerna om punktskatter är komplicerade och ändras relativt ofta. Punktskatter tas ut på vissa specifika produkter och tjänster och används för att påverka användning och konsumtion av miljö- eller hälsofarliga produkter. Inom EU finns gemensamma bestämmelser för punktskatter på alkohol, tobak och energiprodukter. Övriga punktskatter, såsom exempelvis kemikalieskatt, styrs av nationell svensk lagstiftning. Skattesatserna kan vara beroende av ett flertal faktorer som till exempel, klassificering av produkter eller i vilket syfte som energi förbrukas och var ett företag är hemmahörande.

Vi hjälper företag att följa och hantera gällande punktskatteregler på ett korrekt och effektivt sätt. Vi bistår er gärna inom exempelvis följande områden:

 • Rådgivning rörande punktskattefrågor
 • Assistans vid kontakt med Skatteverket vid exempelvis revisioner, omprövningar eller frågor
 • Utbildning
 • Agerande såsom ombud och biträde i punktskatteprocesser
 • Återbetalning
 • Rådgivning rörande användande av skatteupplag
 • Ansökning om registrering till olika punktskatter
 • Hjälp rörande upprättande av deklarationer

Kontakt

Henrik Karlsson

Henrik Karlsson

Partner | VAT

Henrik is head of Indirect Tax at Deloitte Sweden with fifteen years of experience of VAT and other indirect taxes. He has extensive experience of tax matters related to, inter-alia, cross-border tran... Mer

Benny Persson

Benny Persson

Director | Indirect Tax

Benny is a Director and a member of the Indirect Tax Services team in Malmo working with large and mid-cap companies, both Swedish and International. He is an experienced tax lawyer with eighteen year... Mer