Tjänster

Inkomstdeklaration

Private Client Services

Det är lätt att deklarera, men det är svårt att deklarera rätt! Du kanske har en svåröverskådlig ekonomisk situation eller bytt hemland nyligen? Vi hjälper dig med din deklaration från ax till limpa och ser till att du betalar rätt skatt i rätt land.
 
För dig som också äger och driver eget företag är din privata inkomstdeklaration värdefull för att skilja mellan din och ditt företags ekonomi. Vi hjälper dig upprätta relevanta NE- och K10-bilagor samtidigt som vi hjälper dig att effektiv planera framtida uttag ur bolaget på ett så skatteffektiv sätt som möjligt. Även om du inte plockat någon utdelning från bolaget är det väsentligt att upprätta blankett K10 för att räkna fram ditt så kallade gränsbelopp för inkomståret, viket reglerar hur mycket utdelning du kan ta ur bolaget till 20 %.
 
Deloitte och Private Client Services hjälper dig att upprätta hela din inkomstdeklaration och går samtidigt in som deklarationsombud.  Vi upprättar utkast på samtliga deklarationsbilagor, yrkanden och upplysningar som är behövliga avseende dina svenska och utländska inkomster. Inkomstdeklarationen lämnas av Deloitte som deklarationsombud.

Kontakt Stockholm

Lina Thörn

Lina Thörn

Director | Private Client Services

Lina är utbildad skattejurist och är ansvarig för Deloittes Private Client Services avdelning inom Tax & Legal. Lina har flera års erfarenhet inom skatteområdet och fokuserar framförallt på skatterådg... Mer

Kontakt Göteborg, Malmö

Alexander Strandberg

Alexander Strandberg

Partner | Global Employer Services

Alexander Strandberg är partner och skattejurist med drygt 15 års erfarenhet av internationell personbeskattning, socialförsäkring, incitamentsprogram och frågor kring arbetsgivarrapportering. Alexand... Mer