Tjänster

Private Client Services

Skatterådgivning och legal rådgivning för privatpersoner, entreprenörer och ägarledda företag i Sverige och utomlands

I dagens globaliserade värld blir det allt mer vanligt att privatpersoner och fåmansföretagare verkar utanför Sveriges gränser. Med den utveckling som sker såväl globalt som nationellt följer också en mer omfattande skattelagstiftning med ständiga förändringar. Dessa faktorer ställer höga krav på såväl privatpersoner som företagare vilket kräver både expertis och fingertoppskänsla. Att ha en personlig rådgivare som proaktivt arbetar med att identifiera utmaningar och möjligheter är en nyckelkomponent i detta. 

Deloittes Private Client team är specialiserade på att hjälpa individer och företag med hantering av såväl skatterättsliga som bolagsrättsliga frågor – inom Sveriges gränser och internationellt. Vi bistår privatpersoner, familjeföretag, entreprenörer, företagsägare och stiftelser med de, inte sällan, komplexa skatterättsliga och legala frågor som kan uppkomma.   

Våra tjänster inom det nationella och internationella skatteområdet

Deloitte Private Client Services erbjuder global skatterådgivning för privatpersoner, familjeföretag, entreprenörer, företagsägare och stiftelser. Vi skapar skräddarsydda helhetslösningar vare sig det rör företaget eller familjen.

Nedan anges några exempel på våra tjänster inom det nationella och internationella skatteområdet:

Ladda ner och läs mer

Privatägda bolag

High net worth individuals

Family businesses

Företagsbeskattning

Family office tjänster

Uppbyggnad av family office/investment office

Ägarbeskattning och 3:12 reglerna

Skatterapportering och deklarationer

Rådgivning kring strategi, struktur governance

Start-up, expansion, exit

Utlandsflytt/flytt till Sverige från utlandet

Next generation

Incitamentsprogram

Truster och stiftelser

Skatterådgivning

Ägarstrukturer

Utländska pensioner

Legal rådgivning

Legala tjänster och bolagsrättsliga frågor

Carried interest och PE-strukturer

-

Kontakt Stockholm

Lina Thörn

Lina Thörn

Director | Private Client Services

Lina är utbildad skattejurist och är ansvarig för Deloittes Private Client Services avdelning inom Tax & Legal. Lina har flera års erfarenhet inom skatteområdet och fokuserar framförallt på skatterådg... Mer

Joel Uddenäs

Joel Uddenäs

Senior Manager | Business Tax

Joel är utbildad skattejurist och är specialiserad inom svensk och internationell skatterätt. Han har även under flera års tid arbetat i London med amerikanska skattefrågor. Joel har god vana av att a... Mer

Kontakt Göteborg

Natalie Hirsh

Natalie Hirsh

Manager | Business Tax

Natalie är utbildad skattejurist och arbetar inom Deloittes Private Client Services avdelning inom Tax & Legal. Natalie har flera års erfarenhet inom skatteområdet och fokuserar framförallt på skatter... Mer