Tjänster

Private Client Services

Skatterådgivning och legal rådgivning för privatpersoner, entreprenörer och ägarledda företag i Sverige och utomlands

I dagens globaliserade värld blir det allt mer vanligt att bo och arbeta utomlands en tid under sin yrkeskarriär. Det är också vanligt att avsluta sin karriär som pensionär utomlands. Många äger en bostad eller har andra tillgångar i ett annat land. Arbete och bosättning samt innehav av tillgångar utomlands innebär ofta komplicerade skattefrågor men också goda möjligheter att genom planering minimera kostnader, exempelvis i samband med en utlandsflytt.

För entreprenörer och ägarledda företag uppkommer ofta skattefrågor avseende ägare och familjen i samband med omstruktureringar av verksamheten, intag av nya delägare, utlösen av delägare, generationsskifte samt försäljning av företaget. En annan återkommande fråga är hur ägare kan ta ut vinster ur sitt företag på det mest skatteffektiva sättet. Här krävs kunskaper inte minst kring de förändrade 3:12-reglerna.

Vi hjälper er att löpande analysera företagets eller koncernens situation för att identifiera och förutse skattemässiga risker och möjligheter. Skattefrågor kring interaktionen mellan ägaren och företaget är av väsentlig betydelse i ägarledda företag.

Många företagare i Sverige har en god affärsidé och en önskan om att etablera ett framgångsrikt företag. En utmaning är ofta att se de problem som kan uppstå om man inte har ett formellt aktieägaravtal på plats för att fastställa de grundläggande reglerna mellan ägarna. Ett aktieägaravtal ger aktieägarna en möjlighet på förhand komma överens om frågor som gäller deras engagemang i bolaget. Utan ett aktieägaravtal är utrymmet för oenighet mellan aktieägarna större, särskilt om det inte riktigt går som planerat. 

Ett ägarskifte är, oavsett om det ska ske inom familjen eller till extern part, en komplicerad process som involverar många civilrättsliga överväganden som kan vara avgörande för om transaktionen blir en framgång eller ett misslyckande. Vi ger råd om lämpliga strukturer samt utarbetande av relevanta avtal och tillhörande dokument.

Våra tjänster inom det nationella och internationella skatteområdet

Deloitte Private Client Services erbjuder global skatterådgivning för privatpersoner, familjeföretag, entreprenörer, företagsägare och stiftelser. Vi skapar skräddarsydda helhetslösningar vare sig det rör företaget eller familjen.

Nedan anges några exempel på våra tjänster inom det nationella och internationella skatteområdet:

Ladda ner och läs mer

Boka ett möte

Kontakt Stockholm

Magdalena Huber

Magdalena Huber

Director | Private Client Services

Magdalena är skattejurist med cirka 10 års erfarenhet inom skatterådgivning, främst från advokatbyrå. Magdalena är specialiserad på internationell beskattning, beskattning av ägarledda bolag och dess ... Mer

Kontakt Göteborg och Malmö