Tjänster

Private Client Services

Skatterådgivning och legal rådgivning för privatpersoner, entreprenörer och ägarledda företag i Sverige och utomlands

I dagens globaliserade värld blir det allt mer vanligt att privatpersoner och fåmansföretagare verkar utanför Sveriges gränser. Med den utveckling som sker såväl globalt som nationellt följer också en mer omfattande skattelagstiftning med ständiga förändringar. Dessa faktorer ställer höga krav på såväl privatpersoner som företagare vilket kräver både expertis och fingertoppskänsla. Att ha en personlig rådgivare som proaktivt arbetar med att identifiera utmaningar och möjligheter är en nyckelkomponent i detta. 

Deloittes Private Client team är specialiserade på att hjälpa individer och företag med hantering av såväl skatterättsliga som bolagsrättsliga frågor – inom Sveriges gränser och internationellt. Vi bistår privatpersoner, familjeföretag, entreprenörer, företagsägare och stiftelser med de, inte sällan, komplexa skatterättsliga och legala frågor som kan uppkomma.   

Våra tjänster inom det nationella och internationella skatteområdet

Deloitte Private Client Services erbjuder global skatterådgivning för privatpersoner, familjeföretag, entreprenörer, företagsägare och stiftelser. Vi skapar skräddarsydda helhetslösningar vare sig det rör företaget eller familjen.

Nedan anges några exempel på våra tjänster inom det nationella och internationella skatteområdet:

Privatägda bolag

 • Företagsbeskattning
 • Ägarbeskattning och 3:12 reglerna
 • Start-up, expansion, exit  
 • Incitamentsprogram
 • Ägarstrukturer
 • Legala tjänster och bolagsrättsliga frågor

High net worth individuals 

 • Family office tjänster
 • Skatterapportering och deklarationer
 • Utlandsflytt/flytt till Sverige från utlandet
 • Truster och stiftelser
 • Utländska pensioner
 • Carried interest och PE-strukturer

Family businesses

 • Uppbyggnad av family office/investment office 
 • Rådgivning kring strategi, struktur governance
 • Next generation 
 • Skatterådgivning 
 • Legal rådgivning
Ladda ner och läs mer

Boka ett möte

Kontakt Stockholm

Lina Thörn

Lina Thörn

Senior Manager | Private Client Services

Lina är utbildad skattejurist och är ansvarig för Deloittes Private Client Services avdelning inom Tax & Legal. Lina har flera års erfarenhet inom skatteområdet och fokuserar framförallt på skatterådg... Mer

Kontakt Göteborg och Malmö

Alexander Strandberg

Alexander Strandberg

Partner | Global Employer Services

Alexander Strandberg är partner och skattejurist med drygt 15 års erfarenhet av internationell personbeskattning, socialförsäkring, incitamentsprogram och frågor kring arbetsgivarrapportering. Alexand... Mer

Mato Saric

Mato Saric

Director | Business Tax

    ... Mer