Artikel

Digital Media Trends 2022    

Hur ser framtiden ut för media och underhållning?

Millennials och Generation Z driver förändringar i konsumentbeteendet: kunder vill ha mer personliga, interaktiva och fängslande upplevelser. Vad innebär detta för medie- och underhållningsbranschen?

Årets Digital Media Trends baseras på insikter från USA, Storbritannien, Tyskland, Japan och Brasilien. Undersökningen avslöjar drastiska förändringar i konsumentbeteende runtom i världen. I studien framkommer sex huvudtrender:

 1. Streamingtjänster kämpar med att behålla kunder

  Konsumenter – särskilt Millennials och Generation Z – blir alltmer frustrerade på sina videostreamingtjänster (SVOD). Att behöva jaga innehåll mellan olika tjänster och förlora innehåll när det lämnar en tjänst är de främsta irritationsmomenten och leder ofta till att kunder lämnar en tjänst, antingen för en annan eller för att återvända vid ett senare tillfälle.

 2. Konsumenter vill ha mer SVOD-innehåll och fler prissättningsalternativ

  Nytt innehåll och fler prenumerationsalternativ kan hjälpa SVOD-leverantörer att behålla kunder. Mer än hälften av respondenterna i USA uppger att de skulle kunna tänka sig att stå ut med annonser i utbyte mot billigare eller gratis prenumerationer. 51 procent av Millennials och Generation Z säger att de skulle vara mer benägna att behålla en tjänst som kombinerade videostreaming med en spel- eller musiktjänst.

 3. Ökat intresse för användargenererat (UGC) innehåll

  UGC blir ett alltmer populärt tidsfördriv. I USA säger ungefär hälften av respondenterna att de tittar på mer UGC nu än vad de gjorde för sex månader sedan, och 41 procent säger att de tillbringar mer tid åt att titta på UGC online än att titta på TV-program och film på SVOD-tjänster.

 4. Influencers bidrar till ökning i shoppande på sociala medier

  Samarbeten med rätt influencers kan hjälpa varumärken att nå nya konsumenter. Influencers har inflytande över hela världen: 88 procent av respondenterna i Brasilien och 79 procent av respondenterna i Japan säger att de följer en influencer. I USA säger en tredjedel (och mer än 50 procent av Millennials och Generation Z) att influencers påverkar deras köpbeslut.

 5. Videospelandet ökar

  Spelandet går in i en ny fas av tillväxt och popularitet. Majoriteten av respondenterna i samtliga länder säger att de spelar videospel ofta eller ibland. Spelare som tillhör Millennial-generationen och Generation Z spelar mest – i genomsnitt elva respektive tretton timmar i veckan – men Generation X ligger inte långt efter, med ett snitt på tio timmar i veckan.

 6. Spelupplevelser för samman den digitala och verkliga världen

  Videospel banar vägen mot en ännu mer personlig, social och digital framtid – en där det digitala och verkliga livet möts. Ungefär hälften av amerikanska spelare säger att spelande har hjälpt dem att hålla kontakten med vänner, medan nästan 60 procent säger att det har hjälpt dem genom en svår tid. Dessutom säger 61 procent att personalisering av sin spelkaraktär eller avatar hjälper dem att uttrycka sig.

2022 Digital media trends, 16th edition: Toward the metaverse

Läs rapporten i sin helhet här.

Hade du nytta av den här informationen?