Tjänster

Cyber security

Att förbereda sig för en cyberattack, vara medveten om riskerna och att reagera i rätt tid

Den snabba IT-utvecklingen har gett organisationer enorma möjligheter att utveckla sina affärsmodeller, tjänster och produkter. Men medan den digitala revolutionen har utvecklat vårt sätt att göra affärer, har den också gett upphov till nya hot, risker och komplexa säkerhetsutmaningar som behöver hanteras. Digitala tillgångar som en gång var fysiskt skyddade, är idag tillgängliga på det öppna nätet. Kanaler och kopplingar mot kunder och leverantörer är känsliga för tekniska störningar. Brottslingar och terrorister har fått en ny spelplan att verka inom med stora möjligheter för stöld, bedrägeri och attack.

Cyberhot är inte längre begränsat till spioneri mellan stater eller den ensamme hackaren. Istället har de senaste attackerna mot stora organisationer haft betydligt bredare motiv och drivkrafter. Detta har resulterat i mycket omfattande konsekvenser för de drabbade organisationerna i form av bland annat minskat förtroende från kunder och andra intressenter samt sänkta aktiekurser.

Vi hjälper organisationer att förbereda sig för en attack, vara medvetna om riskerna och att reagera i rätt tid. Genom bredden av våra resurser, våra specialister globalt och våra relationer till branschledande leverantörer kan vi erbjuda holistiska lösningar på cybersäkerhet. Vår hjälp omfattar allt från att arrangera workshops med styrelser och ledningar för ökad beredskap och förståelse för betydelsen av robusta IT-planer för krishantering, till sårbarhetstestning av system och utbildning av personal.