Tjänster

Kontinuitets­planering

Var förberedd när det oväntade inträffar

Hur en organisation kan dela affärskritisk information och samtidigt skydda verksamheten från avbrott är en central fråga inom kontinuitetsplanering (Business Continuity Management). Området har blivit en prioriterad fråga i takt med att användandet och beroendet av IT-system ökar. Likaså ställer regulatoriska krav nya förväntningar på hur kontinuitetsplaner ska upprättas och testas.

Behoven är givetvis unika för varje organisation och därför behöver risker och deras konsekvenser kartläggas, kostnadseffektiva åtgärder identifieras och utformas samt riskerna hanteras i speciella kontinuitetsplaner. Med hjälp av kontinuitetsplanering kan effekten av större incidenter minimeras och bidra till att skapa en större medvetenhet inom organisationen.

Vi har både lång och global erfarenhet av kontinuitetsplanering och hjälper organisationer från olika branscher och länder att skapa sig ett uppdaterat och brett perspektiv på hotbilder och risker avseende avbrott i verksamheten. Vi arbetar med en beprövad metodik för att kontinuitetsplaneringen ska genomföras på ett välstrukturerat sätt. Vi hjälper organisationer att förbereda sig för och reagera snabbt vid oförutsedda händelser som kan resultera i allvarliga avbrott i verksamheten.

Vi hjälper er med att kartlägga kritiska processer, systemberoende och hotbild. Resultatet av analysen är grunden för en kontinuitetsplan. Exempel på inledande frågor kan vara:

  • Vilka processer är de mest kritiska för er affärsverksamhet?
  • Vilka informationskällor är de mest kritiska i er organisation?
  • Hur beroende är din organisation av nyckelresurser såsom IT-system och personal för att upprätthålla nödvändig verksamhet?
  • Hur väl skulle er organisation kunna tackla en större incident såsom brand, informationsläckage, längre strömavbrott, överbelastning eller virusangrepp?

Vi hjälper er också med att utvärdera och utveckla existerande kontinuitetsplaner.

Kontakt

Marcus Sörlander

Marcus Sörlander

Partner | IT-revision och Informationssäkerhet

... Mer