Perspektiv

Finance in a digital world: It's Crunch time for CFOs!

En rapportserie om digital transformation i ekonomifunktionen

Från molntjänster och robotisering till analys och artificiell intelligens – nya typer av disruptiva teknologier förväntas få stor påverkan på ekonomifunktionen.