Nyheter

Regeringen föreslår undantagsregel för koncerninternt arbete

Tax Alert

Regeringen lämnade den 17 maj 2018 en lagrådsremiss kring beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i Sverige. Lagrådsremissen är baserad på Skatteverkets promemoria från den 19 juni 2017 med samma namn som vi tidigare har skrivit om här.