Tjänster för ekonomifunktionen

Ekonomifunktionen möter dagligen nya utmaningar och möjligheter till följd av förändringar i teknologi, regelverk och lagstiftning. Vi arbetar ständigt för att möta marknadens behov och erbjuder lösningar inom hela ekonomifunktionen i form av projekt- och förändringsstöd samt interimslösningar.

Prenumerera på våra nyheter