Poročilo o napredku za doseganje ciljev spolne raznolikosti iz pobude 40/33/2026

Vpogled

Poročilo o napredku za doseganje ciljne spolne raznolikosti iz pobude 40/33/2026 na dan 30.4.2021

71 % družb še ne dosega ciljev iz pobude 40/33/2026

Deloitte Slovenija v sodelovanju z Združenjem nadzornikov Slovenije obdobno spremlja, kako se cilju spolne raznolikosti iz pobude 40/33/2026 v državnih in borznih družbah približujemo ali oddaljujemo z vsakim kadrovanjem v uprave ali nadzorne svete teh družb.

Naša pobuda je, da bi vsaka izmed 56-tih državnih in borznih družb do leta 2026 ohranila ali dosegla dva cilja:

  • 40 % zastopanost manj zastopanega spola (običajno so to ženske) v NS in
  • 33 % v NS in upravi skupaj.

V tokratnem poročilu predstavljamo 12 družb, ki so v tem obdobju imele spremembe v sestavi teh organov in prikazujemo njihovo doseganje ciljev iz pobude:

  • 4 družbe so napredovale – izmed njih 3 zdaj dosegajo oba cilja iz pobude: 40 % žensk v NS in 33 % žensk v upravi in NS skupaj (40/33) – Casino Portorož, NLB, Geoplin;
  • 8 družb je ohranilo spolno sestavo organov nespremenjeno in le 3 izmed njih dosegajo ciljno zastopanost žensk 40/33 – Cetis, Infra, Sava Re;
  • nobena družbe v tem obdobju ni nazadovala.

V poročilu nas je zanimalo tudi stanje v vseh 56-ih družbah iz pobude 40/33/2026 na dan 30. 04. 2021. Izračunali smo, da jih le 29 % (16 družb) že danes dosega ciljno spolno zastopanost 40/33, 71 % (40 družb) teh ciljev še ne dosega, med njimi jih je kar tretjina (13 družb) brez spolne raznolikosti.

Ali ste našli kaj uporabnega?