Poročilo o napredku za doseganje ciljev spolne raznolikosti iz pobude 40/33/2026

Vpogled

Poročilo o napredku za doseganje ciljne spolne raznolikosti iz pobude 40/33/2026 na dan 31. 8. 2021

78,6 % družb še ne dosega ciljev iz pobude 40/33/2026

Deloitte Slovenija v sodelovanju z Združenjem nadzornikov Slovenije obdobno spremlja, kako se cilju spolne raznolikosti iz pobude 40/33/2026 v državnih in borznih družbah približujemo ali oddaljujemo z vsakim kadrovanjem v uprave ali nadzorne svete teh družb.

Naša pobuda je, da bi vsaka izmed 56-tih državnih in borznih družb do leta 2026 ohranila ali dosegla dva cilja:

40 % zastopanost manj zastopanega spola (običajno so to ženske) v NS in
33 % v NS in upravi skupaj.

V tokratnem poročilu vam predstavljamo 20 družb, ki so imele v obdobju od 1. 5. do 31. 8. 2021 spremembe v sestavi organov vodenja in prikazujemo njihovo doseganje ciljev iz pobude:

  • 6 družb je nazadovalo in nobena ne dosega ciljev iz pobude – Casino Portorož, Elektro Celje, Sava RE, Telekom Slovenije, Zavarovalnica Triglav.
  • 7 družb, ki ne dosegajo ciljev iz pobude, je kljub možnosti za spremembo ohranilo obstoječe stanje – Cinkarna Celje, Elektro Gorenjska, Intereuropa, Petrol, SID banka, Uradni list.
  • 3 družbe, ki dosegajo ciljno spolno zastopanost, so ohranile obstoječe stanje – NLB, D.S.U., Geoplin.
  • 4 družbe so napredovale - le 1 izmed njih dosega cilje iz pobude (Loterija Slovenije), ostale 3 družbe kljub napredku še ne dosegajo ciljev iz pobude - Elektro Primorska, SIJ, GEN energija.

V poročilu je navedeno tudi stanje v vseh 56-ih družbah v vzorcu, za katere se spremlja sledenje pobudi 40/33/2026 na dan 31. 8. 2021. Izračun je sledeč:

  • 21,4 % (12 družb) že danes dosega ciljno spolno zastopanost 40/33 – kar je sicer manj kot v preteklem obdobju na dan 30. 4. 2021 (16 družb), saj so 4 družbe, ki so že dosegale cilje iz pobude ob novem kadrovanju nazadovale.
  • 78,6 % (44 družb) ne dosega ciljne spolne zastopanosti 40/33, med njimi jih je 29,5 % (13 družb) brez spolne raznolikosti (med njimi je 12 družb, ki ima v sestavi teh organov samo moške in 1 družba, kjer so samo ženske).

Kljub temu, da je 13 družb izmed 56-ih v vzorcu še danes brez spolne raznolikosti, nas veseli dejstvo, da je uravnoteženo zastopanost spolov mogoče doseči. Dokaz je Loterija Slovenije, ki ima enako zastopanost obeh spolov v vodilnih organih.

Želimo si, da bi si vsa podjetja prizadevala za doseganje zadanih ciljev pobude, kajti raznolikost dokazano prinaša mnoge prednosti tako za organizacije, kot tudi za družbo.

Ali ste našli kaj uporabnega?