Vpogled

Webinar CFO programa

Orodja finančnih direktorjev za ustvarjanje dodane vrednosti in doseganje sprememb v novem okolju

30 september 2021

Po letu disrupcij in negotovosti se finančni direktorji soočajo z izjemnimi spremembami v svojih organizacijah in ekipah, zaradi česar morajo prilagoditi svoje strategije. Potrebujejo nova znanja, orodja in veščine, da se lahko konkurenčno in učinkovito spopadajo z izzivi, ki jih prinaša novo organizacijsko okolje. Kakšne pristope in metode bodo potrebovali? Kako se bodo spremenili njihovi odnosi z deležniki in odnosi znotraj njihovih ekip? Kako se lahko finančni direktorji prilagodijo tem spremembam? To so le nekatera od ključnih vprašanj, na katera bomo odgovarjali.

V okolju, ki ga zaznamujejo izjemne spremembe, je za finančne direktorje ključno, da ocenijo in prilagodijo svoj nabor orodij in veščin. Odnosi z deležniki in znotraj njihovih ekip ter nenehne zahteve po povečevanju dodane vrednosti in doseganju pomembnih sprememb bodo glavni dejavniki, ki bodo vplivali na njihovo vlogo v organizacijah.

Na prvem webinarju, ki ga Deloitte Srednja Evropa (CE) organizira v okviru CFO programa, bomo razpravljali o veščinah in pristopih, ki so v današnjem okolju pomembni za vlogo finančnih direktorjev. Obravnavali bomo odnose med finančnim in generalnim direktorjem, informacije, ki jih morajo finančni direktorji poznati pred prvo javno ponudbo, in strategije za povečevanje dodane vrednosti ter odzivanje na novo okolje.

Webinar bo predstavil mnenja finančnih direktorjev in vodij organizacij po vsej Srednji Evropi in osvetlil tri glavne teme:

  • finančni direktor kot vodja in partner generalnega direktorja in pomen njunega odnosa za konkurenčnost ter učinkovitost organizacije v spreminjajočem se okolju;
  • povečevanje dodane vrednosti za dosego pomembnih sprememb v svetu po krizi – skupek tem, ki se nanašajo na strateški pomen finančnih direktorjev za vaš upravni odbor in usmerjanje vaše organizacije v svetu nenehnih sprememb;
  • finančni direktorji in prva javna ponudba: upravljanje odnosov z vlagatelji in uspešnost organizacije v luči številnih zunanjih in notranjih dejavnikov

Prijave na simaric@deloittece.com, več informacij tukaj.

Ali ste našli kaj uporabnega?